پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
واحد حقوق گیرندگان خدمت
 

 

     

 

معرفی واحد بهبود کیفیت

در سايه توجه روزافزون جوامع بين المللي به حقوق بشر، مفهوم حمايت از حقوق بيمار نيز در سيستم ­هاي بهداشتي باب شد و از اهميت ويژه اي برخوردار گشت.  امروزه نگراني­ هايي پيرامون انتخاب بيماران، احترام به ارزش ­هايشان و دستيابي به خدمات مطلوب سلامتي پيچيده ­تر از پيش شده است. انتظارات بيماران افزايش يافته و خواهان دريافت خدمات بهتري هستند. آنها مي ­خواهند در فرايند تصميم گيري مشاركت بيشتري داشته باشند. در خصوص روش­ ها يا درمان­ هاي پيشنهاد شده و جايگزين­ هايشان حق انتخاب داشته باشند. در واقع مي­ توان با صراحت گفت؛ آگاهي عمومي پيرامون حقوق بيمار افزايش يافته است. گواه چنين امري، ادعاها و دادخواست­ هاي فراوان مردم به دادگاه ­هاست.


ايران در سال 1380 نخستين منشور حقوقي را به تصويب رساند و نسخه نهايي ويرايش شده در سال 1388 منتشر و در دسترس بيمارستان­ ها قرار گرفت. اين منشور به فراداد پنج محور مهمِ

1.      دريافت خدمات مطلوب سلامت،

2.      دريافت اطلاعات به نحو مطلوب و به ميزان كافي،

3.      حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه،

4.      احترام به حريم خصوصي و

5.       دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات پرداخته است (منشور حقوق بيمار، 1388).

اما براستي خود ما ارائه دهندگان خدمت تا چه اندازه از جزييات اين حقوق آگاهيم؟ و پرسش مهم­تر، نگرش ما نسبت به حقوق بيماران چيست؟ صادقانه از خود بپرسيم آيا براي بيمار و خانواده ­اش موضوعاتي مثل داشتن اطلاعات را حق آنها مي­دانم يا همانند سال­هاي گذشته با همان ديدگاه به بيمار و خانواده­ اش مي­ نگرم؟ و با اين توجيه دروني در اندك شماري از ما كه "اين بيمار روان است و چه مي­ فهمد" او را در اين وادي تنها مي ­گذاريم؟

به نظر مي­رسد به موازات آگاه نمودن بيماران و خانواده ­هاي ايشان به عنوان گيرندگان خدمت، شايسته و بايسته است در زمينه تغيير نگرش خودمان بكوشيم؛ چرا كه تا اين مهم رخ ندهد دستيابي به اهداف مد نظر منشور نيز مسير دشواري را مي­ پيمايد. واحد حقوق گيرندگان خدمت از جمله واحدهايي است كه بدون ياري و اتحاد تمامي كاركنان بيمارستان ابتر است و تلاشش به جايي نخواهد رسيد. در اين ميان، نمي­توان از تمامي همكاراني كه به رغم فضاي دشوار و طاقت فرساي كار با بيماران روان، خالصانه براي بهبودي ايشان تلاش مي­كنند و آنها را عزيز مي­ شمارند، بدون قدر داني گذشت.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی