دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
 ١٠:٩ - 1396/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست فرهنگی بصیرت و ولایت
با حضور سرگروه ها و اعضای خلقه های صالحین
 ١٣:٩ - 1396/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از بخش های مختلف مرکز روانپزشکی "رازی" دیدن کرد
نشست سرگروه های حلقه صالحین بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
مدیر امور فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی«ع» از بیماران مرکز روانپزشکی رازی عیادت کرد

 

رضایت سنجی گیرندگان خدمت (عمومی)
 

 رضایت سنجی گیرندگان خدمت (عمومی)
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان پزشکی :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان پرستاری :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان روانشناسی :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان مددکاری :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان نگهبانی :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان خدماتی :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان واحد ترخیص :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسط کارکنان پزشکی :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسطکارکنان پرستاری :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسط روانشناسی :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسط کارکنان مددکاری :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسط کارکنان کاردرمانی :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان پرستاری :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان روانشناسی :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان مددکاری :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان بخش شوک :
 میزان رضایت شما از امکانات رفاهی، بهداشتی و فضای فیزیکی بخش :
 میزان رضایت شما از امکانات رفاهی، بهداشتی و فضای فیزیکی محوطه :
 میزان رضایت شما از کیفیت غذای اصلی :
 میزان رضایت شما از کیفیت میان وعده :
 آیا در صورت بروز مجدد بیماری این بیمارستان را انتخاب خواهید کرد؟ :بله
خیر
 آیا این بیمارستان را به دوستان، آشنایان یا بستگان خود پیشنهاد می دهید؟ :بله
خیر
 لطفا دلایل خود را مرقوم فرمایید :
 در صورت تمایل شماره تماس خود را جهت پیگیری دقیق تر مرقوم فرمایید :
دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی