چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان آذر ماه 

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

پنج شنبه

1/9/97

دکتر حبیبی

جمعه

16/9/97

دکتر دودانگی

جمعه

2/9/97

دکتر دودانگی

شنبه

17/9/97

دکتر حبیبی

شنبه

3/9/97

دکتر حبیبی

يكشنبه

18/9/97

دکتر دودانگی

يكشنبه

4/9/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

19/9/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

5/9/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

20/9/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

6/9/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

21/9/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

7/9/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

22/9/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

8/9/97

دکتر دودانگی

جمعه

23/9/97

دکتر حبیبی

جمعه

9/9/97

دکتر حبیبی

شنبه

24/9/97

دکتر دودانگی

شنبه

10/9/97

دکتر دودانگی

یکشنبه

25/9/97

دکتر حبیبی

یکشنبه

11/9/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

26/9/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

12/9/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

27/9/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

13/9/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

28/9/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

14/9/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

29/9/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

15/9/97

دکتر حبیبی

جمعه

30/9/97

دکتر دودانگی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی