شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان خرداد ماه 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

سه شنبه

1/3/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

17/3/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

2/3/97

دکتر دودانگی

جمعه

18/3/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

3/3/97

دکتر حبیبی

شنبه

19/3/97

دکتر حبیبی

جمعه

4/3/97

دکتر دودانگی

يكشنبه

20/3/97

دکتر دودانگی

شنبه

5/3/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

21/3/97

دکتر حبیبی

يكشنبه

6/3/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

22/3/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

7/3/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

23/3/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

8/3/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

24/3/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

9/3/97

دکتر حبیبی

جمعه

25/3/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

10/3/97

دکتر دودانگی

شنبه

26/3/97

دکتر دودانگی

جمعه

11/3/97

دکتر حبیبی

يكشنبه

27/3/97

دکتر حبیبی

شنبه

12/3/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

28/3/97

دکتر دودانگی

يكشنبه

13/3/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

29/3/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

14/3/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

30/3/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

15/3/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

31/3/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

16/3/97

دکتر دودانگی

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی