سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان اسفند ماه 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

سه شنبه

1/12/96

دکتر حبیبی

پنج شنبه

17/12/96

دکتر حبیبی

چهارشنبه

2/12/96

دکتر دودانگی

جمعه

18/12/96

دکتر دودانگی

پنج شنبه

3/12/96

دکتر حبیبی

شنبه

19/12/96

دکتر حبیبی

جمعه

4/12/96

دکتر دودانگی

يكشنبه

20/12/96

دکتر دودانگی

شنبه

5/12/96

دکتر حبیبی

دوشنبه

21/12/96

دکتر حبیبی

يكشنبه

6/12/96

دکتر دودانگی

سه شنبه

22/12/96

دکتر دودانگی

دوشنبه

7/12/96

دکتر حبیبی

چهارشنبه

23/12/96

دکتر حبیبی

سه شنبه

8/12/96

دکتر دودانگی

پنج شنبه

24/12/96

دکتر دودانگی

چهارشنبه

9/12/96

دکتر حبیبی

جمعه

25/12/96

دکتر حبیبی

پنج شنبه

10/12/96

دکتر دودانگی

شنبه

26/12/96

دکتر دودانگی

جمعه

11/12/96

دکتر حبیبی

يكشنبه

27/12/96

دکتر حبیبی

شنبه

12/12/96

دکتر دودانگی

دوشنبه

28/12/96

دکتر دودانگی

يكشنبه

13/12/96

دکتر حبیبی

سه شنبه

29/12/96

دکتر حبیبی

دوشنبه

14/12/96

دکتر دودانگی

 

 

 

سه شنبه

15/12/96

دکتر حبیبی

 

 

 

چهارشنبه

16/12/96

دکتر دودانگی

 

 

 


 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی