دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان دی ماه 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

جمعه

1/10/96

دکتر حبیبی

يكشنبه

17/10/96

دکتر حبیبی

شنبه

2/10/96

دکتر دودانگی

دوشنبه

18/10/96

دکتر دودانگی

يكشنبه

3/10/96

دکتر حبیبی

سه شنبه

19/10/96

دکتر حبیبی

دوشنبه

4/10/96

دکتر دودانگی

چهارشنبه

20/10/96

دکتر دودانگی

سه شنبه

5/10/96

دکتر حبیبی

پنج شنبه

21/10/96

دکتر حبیبی

چهارشنبه

6/10/96

دکتر دودانگی

جمعه

22/10/96

دکتر دودانگی

پنج شنبه

7/10/96

دکتر حبیبی

شنبه

23/10/96

دکتر حبیبی

جمعه

8/10/96

دکتر دودانگی

يكشنبه

24/10/96

دکتر دودانگی

شنبه

9/10/96

دکتر حبیبی

دوشنبه

25/10/96

دکتر حبیبی

يكشنبه

10/10/96

دکتر دودانگی

سه شنبه

26/10/96

دکتر دودانگی

دوشنبه

11/10/96

دکتر حبیبی

چهارشنبه

27/10/96

دکتر حبیبی

سه شنبه

12/10/96

دکتر دودانگی

پنج شنبه

28/10/96

دکتر دودانگی

چهارشنبه

13/10/96

دکتر حبیبی

جمعه

29/10/96

دکتر حبیبی

پنج شنبه

14/10/96

دکتر دودانگی

شنبه

30/10/96

دکتر دودانگی

جمعه

15/10/96

دکتر حبیبی

 

 

 

شنبه

16/10/96

دکتر دودانگی

 

 

 


 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی