چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
مراسم تکریم و معارفه مدیر مرکز روانپزشکی رازی
با حضور معاون توسعه و درمان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
.
 ٠٨:٠ - 1397/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٣ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید سرزده دادستان ری به اتفاق هیات همراه از مرکز روانپزشکی رازی
دیدار رئیس اداره مددکاری و مشاور معاون وزیر بهداشت درمان، آموزش پزشکی
نمایشگاه نفش و جایگاه هنر در توانبخشی بیماران

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان آبان ماه 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

سه شنبه

1/8/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

16/8/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

2/8/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

17/8/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

3/8/97

دکتر حبیبی

جمعه

18/8/97

دکتر دودانگی

جمعه

4/8/97

دکتر دودانگی

شنبه

19/8/97

دکتر حبیبی

شنبه

5/8/97

دکتر حبیبی

يكشنبه

20/8/97

دکتر دودانگی

يكشنبه

6/8/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

21/8/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

7/8/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

22/8/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

8/8/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

23/8/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

9/8/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

24/8/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

10/8/97

دکتر دودانگی

جمعه

25/8/97

دکتر حبیبی

جمعه

11/8/97

دکتر حبیبی

شنبه

26/8/97

دکتر دودانگی

شنبه

12/8/97

دکتر دودانگی

يكشنبه

27/8/97

دکتر حبیبی

یکشنبه

13/8/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

28/8/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

14/8/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

29/8/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

15/8/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

30/8/97

دکتر دودانگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی