يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨
رئیس بیمارستان
 

 

دکتر سعید شجاع شفتی 

استاد گروه آموزشی روانپزشکی

پست الکترونیک: sa.shoja@uswr.ac.ir

تلفن محل کار: 2-33401231 

اطلاعات تکمیلی

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی