***مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی مقدم شما را گرامی داشته و خشنودی شما اولویت نخست ماست و کارکنان این مرکز خود را مفتخر بلکه متعهد به خدمت صادقانه به شما مراجعین محترم دانسته و ایمان دارند رضای خالق به رضای مخلوق است *** حلول ماه رحمت و برکات و فیوضات الهی بر مسلمانان مبارک باد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > واحد توسعه آموزش 
شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨

 

مسئول توسعه آموزش (EDO) : خانم دکتر هما رضایی

 

شرح وظایف مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

1-     تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگزاری پژوهشی در سطح بیمارستان

2-     نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی

3-     اجرا و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و وزارت در امور پژوهشی

4-     تعیین اولویت‌‌های پژوهشی بیمارستان با توجه به پیشنهادات مدیران گروههای بالینی و اعضای هیأت علمی

5-     دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم

6-     عقد تفاهم نامه همکاری با سایر مراکز تحقیقات بالینی