دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
 ١٠:٩ - 1396/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست فرهنگی بصیرت و ولایت
با حضور سرگروه ها و اعضای خلقه های صالحین
 ١٣:٩ - 1396/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از بخش های مختلف مرکز روانپزشکی "رازی" دیدن کرد
نشست سرگروه های حلقه صالحین بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
مدیر امور فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی«ع» از بیماران مرکز روانپزشکی رازی عیادت کرد

 

رياست
 

 

سرپرست مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

نام و نام خانوادگی: سعید شجاع شفتی  Saeed Shoja Shafti

رتبه علمی: دانشیار     Associate Professor

مقطع و رشته تحصیلی: روانپزشکی Psychiatry 

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 2-33401231 

پست الکترونیک دانشگاهي:sa.shoja@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي:ssshafti@gmail.com

صفحه رزومه: http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=9&pageid=1215

سایت اختصاصی: http://orcid.org/0000-0002-6202-0336

پروفایل در Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=LRHqm3LxVCwC&hl=en

پروفایل در  Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=14828310600

سوابق تحصیلی دانشگاهی :

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1985

MD

Tehran University of Medical Sciences

Tehran - Iran

Medicine

1996

Board Certification

Iran University of Medical Sciences

Tehran – Iran

Psychiatry 

 

 

 

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

 

Link 1: https://scholar.google.com/scholar?start=0&hl=en&as_sdt=0,5&scilib=1

Link 2: http://www.afghanpsych.org/JAPA.html

1- Shoja Shafti S. Journal Club: A comparison between two different styles of educational management. Journal of Education Research and Behavioral Sciences 2015; 4(7): 228-234.

2- Shoja Shafti S, Bakhtiyari M. Prevalence of negative symptoms in schizophrenia; Quarterly of Rehabilitation. 2002;3(10): 38-47.

3- Shoja Shafti S: Effectiveness of Citalopram, Alprazolam and Clomipramine in amelioration of negative symptoms in Schizophrenia; Quarterly of Rehabilitation. 2003;3 (12):42-49.

 

4- Shoja Shafti S. Effectiveness of Bromocriptine, Flouxetine and Nortriptyline in amelioration of negative symptoms in Schizophrenia; Quarterly of Rehabilitation. 2004;5 (16):58-63.

 

5- Shoja Shafti S. Rehabilitation of Schizophrenia: Adjunctive Therapy of Negative Symptoms, Iranian Rehabilitation Journal. 2004; 1 (2):23-31.

 

6- Shoja Shafti S. Drug –Specific Responsiveness of Negative Symptoms, International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2005; 10 (1):177-186.

 

2- چاپ كتاب 

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

1-      مطالعاتی بر روانشناسی فروید ، چاپ سوّم ، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر ، 1390.

2-      اصول روانکاوی بالینی ، چاپ هفتم ، انتشارات ققنوس ، 1393.

3-      مهمترین گزارش های آموزشی تاریخ روانکاوی ، چاپ پنجم ، انتشارات ققنوس ، 1393.

4-      کاربرد تداعی آزاد در روانکاوی کلاسیک ، چاپ هفتم ، انتشارات ققنوس ، 1393.

5-      آشنایی با روان درمانی کوتاه روانکاوانه ، چاپ اوّل ،  مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر ، 1393.

6-      درآمدی بر سوسیوبیولوژی (نوداروینیسم) ، چاپ اوّل ، انتشارات ققنوس ، 1382.

7-      آسیب شناسی روانی از منظر روانکاوی ( در دست چاپ)

8-      آشنایی با سوسیوبیولوژی بالینی ( روانشناسی ، روانپزشکی  و روان درمانی تکاملی) ( در دست چاپ)

1- Studies on Freudian Psychology. 3rd Ed. Amir Kabir Press. 2010

2- Essentials of Clinical Psychoanalysis. 7th Ed. Ghoghnoos Press. 2014

3- The Most Important Educative Papers in the History of Psychoanalysis’. 5th Ed. Ghoghnoos Press. 2014

4- Application of Free Association in Classical Psychoanalysis’. 7th Ed. Ghoghnoos Press. 2014

5- Introduction to Short-Term Dynamic Psychotherapy’.1st Ed. Amir Kabir Press. 2014

6- Introduction to Sociobiology (Neo-Darwinism). 1st Ed.  Ghoghnoos Press. 2003

7- Psychodynamic-Oriented  Psychopathology ( In Press)

8- Introduction to Clinical Sociobiology (Evolutionary Psychology, Psychiatry and Psychotherapy) ( In Press)

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی