دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦
جشن عید غدیر خم با حضور هنرمند عزیز کشورمان آقای گلریز
کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت
عیادت خادمین حرم حضرت معصومه (س) از بیماران بیمارستان روانپزشکی رازی در آستانه دهه کرامت

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي
 

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي در مهر ماه


روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

شنبه

1/7/96

دکتر سمیعی

دوشنبه

17/7/96

دکتر فیض زاده

يكشنبه

2/7/96

دکتر علی خانی

سه شنبه

18/7/96

دکتر صدیقی

دوشنبه

3/7/96

دکتر مزینانی

چهارشنبه

19/7/96

دکتر موسوی

سه شنبه

4/7/96

دکتر میراب زاده

پنج شنبه

20/7/96

دکتر مزینانی

چهارشنبه

5/7/96

دکتر میراب زاده

جمعه

21/7/96

دکتر سمیعی

پنج شنبه

6/7/96

دکتر صدیقی

شنبه

22/7/96

دکتر شجاع

جمعه

7/7/96

دکتر فدائی

يكشنبه

23/7/96

دکتر سمیعی

شنبه

8/7/96

دکتر موسوی

دوشنبه

24/7/96

دکتر خدایی

يكشنبه

9/7/96

دکتر فیض زاده

سه شنبه

25/7/96

دکتر موسوی

دوشنبه

10/7/96

دکتر دیه جی

چهارشنبه

26/7/96

دکتر فیض زاده

سه شنبه

11/7/96

دکتر فدائی

پنج شنبه

27/7/96

دکتر علی خانی

چهارشنبه

12/7/96

دکتر صدیقی

جمعه

28/7/96

دکتر شجاع

پنج شنبه

13/7/96

دکتر خدایی

شنبه

29/7/96

دکتر ناظری

جمعه

14/7/96

دکتر علی خانی

يكشنبه

30/7/96

دکتر دیه جی

شنبه

15/7/96

دکتر ناظری

 

 

 

يكشنبه

16/7/96

دکتر دیه جی

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی