سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي
 

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي در اسفند  ماه

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

سه شنبه

1/12/96

دکتر باطنی

پنج شنبه

17/12/96

دکتر فیض زاده

چهارشنبه

2/12/96

دکتر شجاع

جمعه

18/12/96

دکتر وزیری

پنج شنبه

3/12/96

دکتر میهن

شنبه

19/12/96

دکتر موسوی

جمعه

4/12/96

دکتر سمیعی

يكشنبه

20/12/96

دکتر فیض زاده

شنبه

5/12/96

دکتر وزیری

دوشنبه

21/12/96

دکتر مزینانی

يكشنبه

6/12/96

دکتر خدایی

سه شنبه

22/12/96

دکتر موسوی

دوشنبه

7/12/96

دکتر مزینانی

چهارشنبه

23/12/96

دکتر سمیعی

سه شنبه

8/12/96

دکتر ناظری

پنج شنبه

24/12/96

دکتر صدیقی

چهارشنبه

9/12/96

دکتر شجاع

جمعه

25/12/96

دکتر موسوی

پنج شنبه

10/12/96

دکتر علی خانی

شنبه

26/12/96

دکتر دیه جی

جمعه

11/12/96

دکتر دیه جی

يكشنبه

27/12/96

دکتر علی خانی

شنبه

12/12/96

دکتر ناظری

دوشنبه

28/12/96

دکتر باطنی

يكشنبه

13/12/96

دکتر صدیقی

سه شنبه

29/12/96

دکتر میهن

دوشنبه

14/12/96

دکتر خدایی

 

 

 

سه شنبه

15/12/96

دکتر دیه جی

 

 

 

چهارشنبه

16/12/96

دکتر وزیری

 

 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی