يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦
بازدید هیات رئیسه بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز از بزرگترین و قدیمی ترین مرکز روانپزشکی خاورمیانه
موفقیت ورزشکاران مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی
کنفرانس علمی بررسی راهکارهای اجرایی طرح مراقبت در منزل در بیماری های مزمن و توانبخشی

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي
 

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي در آبان ماه


روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

دوشنبه

1/8/96

دکتر دیه جی

چهارشنبه

17/8/96

دکتر میراب زاده

سه شنبه

2/8/96

دکتر خدایی

پنج شنبه

18/8/96

دکتر فدائی

چهارشنبه

3/8/96

دکتر علی خانی

جمعه

19/8/96

دکتر سمیعی

پنج شنبه

4/8/96

دکتر مزینانی

شنبه

20/8/96

دکتر موسوی

جمعه

5/8/96

دکتر میراب زاده

يكشنبه

21/8/96

دکتر علی خانی

شنبه

6/8/96

دکتر ناظری

دوشنبه

22/8/96

دکتر دیه جی

يكشنبه

7/8/96

دکتر صدیقی

سه شنبه

23/8/96

دکتر فیض زاده

دوشنبه

8/8/96

دکتر مزینانی

چهارشنبه

24/8/96

دکتر خدایی

سه شنبه

9/8/96

دکتر ناظری

پنج شنبه

25/8/96

دکتر صدیقی

چهارشنبه

10/8/96

دکتر فدائی

جمعه

26/8/96

دکتر شجاع

پنج شنبه

11/8/96

دکتر علی خانی

شنبه

27/8/96

دکتر فدائی

جمعه

12/8/96

دکتر فیض زاده

يكشنبه

28/8/96

دکتر موسوی

شنبه

13/8/96

دکتر شجاع

دوشنبه

29/8/96

دکتر فیض زاده

يكشنبه

14/8/96

دکتر موسوی

سه شنبه

30/8/96

دکتر سمیعی

دوشنبه

15/8/96

دکتر مزینانی

 

 

 

سه شنبه

16/8/96

دکتر دیه جی

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی