شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي
 

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي در خرداد ماه

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

سه شنبه

1/3/97

دکتر فیض زاده

پنج شنبه

17/3/97

دکتر موسوی

چهارشنبه

2/3/97

دکتر خدایی

جمعه

18/3/97

دکتر سمیعی

پنج شنبه

3/3/97

دکتر صدیقی

شنبه

19/3/97

دکتر علی خانی

جمعه

4/3/97

دکتر باطنی

يكشنبه

20/3/97

دکتر صدیقی

شنبه

5/3/97

دکتر ناظری

دوشنبه

21/3/97

دکتر باطنی

يكشنبه

6/3/97

دکتر شجاع

سه شنبه

22/3/97

دکتر ناظری

دوشنبه

7/3/97

دکتر مزینانی

چهارشنبه

23/3/97

دکتر سمیعی

سه شنبه

8/3/97

دکتر سعید

پنج شنبه

24/3/97

دکتر فیض زاده

چهارشنبه

9/3/97

دکتر دیه جی

جمعه

25/3/97

دکتر مزینانی

پنج شنبه

10/3/97

دکتر شجاع

شنبه

26/3/97

دکتر سعید

جمعه

11/3/97

دکتر خدایی

يكشنبه

27/3/97

دکتر فیض زاده

شنبه

12/3/97

دکتر باطنی

دوشنبه

28/3/97

دکتر علی خانی

يكشنبه

13/3/97

دکتر دیه جی

سه شنبه

29/3/97

دکتر صدیقی

دوشنبه

14/3/97

دکتر سعید

چهارشنبه

30/3/97

دکتر دیه جی

سه شنبه

15/3/97

دکتر علی خانی

پنج شنبه

31/3/97

دکتر موسوی

چهارشنبه

16/3/97

دکتر موسوی

 

 

 


 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی