دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي
 

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي در دی ماه

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

جمعه

1/10/96

دکتر میهن

يكشنبه

17/10/96

دکتر باطنی

شنبه

2/10/96

دکتر میراب زاده

دوشنبه

18/10/96

دکتر مزینانی

يكشنبه

3/10/96

دکتر ناظری

سه شنبه

19/10/96

دکتر علیخانی

دوشنبه

4/10/96

دکتر شجاع

چهارشنبه

20/10/96

دکتر خدایی

سه شنبه

5/10/96

دکتر مزینانی

پنج شنبه

21/10/96

دکتر صدیقی

چهارشنبه

6/10/96

دکتر فدائی

جمعه

22/10/96

دکتر دیه جی

پنج شنبه

7/10/96

دکتر میراب زاده

شنبه

23/10/96

دکتر موسوی

جمعه

8/10/96

دکتر موسوی

يكشنبه

24/10/96

دکتر باطنی

شنبه

9/10/96

دکتر ناظری

دوشنبه

25/10/96

دکتر وزیری

يكشنبه

10/10/96

دکتر میهن

سه شنبه

26/10/96

دکتر سمیعی

دوشنبه

11/10/96

دکتر دیه جی

چهارشنبه

27/10/96

دکتر میهن

سه شنبه

12/10/96

دکتر صدیقی

پنج شنبه

28/10/96

دکتر فدائی

چهارشنبه

13/10/96

دکتر علیخانی

جمعه

29/10/96

دکتر وزیری

پنج شنبه

14/10/96

دکتر شجاع

شنبه

30/10/96

دکتر باطنی

جمعه

15/10/96

دکتر خدایی

 

 

 

شنبه

16/10/96

دکتر سمیعی

 

 

 


 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی