دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦
جشن عید غدیر خم با حضور هنرمند عزیز کشورمان آقای گلریز
کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت
عیادت خادمین حرم حضرت معصومه (س) از بیماران بیمارستان روانپزشکی رازی در آستانه دهه کرامت

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در مهر ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

                    شيفت عصر و شب

                                دستيار سال اول                                                    دستيار سال دوم                            دستيار سال سوم                  دستیار سال چهارم

                                                                                 Bed manager            

شنبه

1/7/96

دکتر رحیمی- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رحیمی- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر کامروان

دکتر کلیم دست

دکتر صباغی

 

يكشنبه

2/7/96

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر پورقاسم

دکتر شریعتخواه

دکتر امیریان

دکتر دلپاک

دوشنبه

3/7/96

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر صدری

دکتر ایازی

 

سه شنبه

4/7/96

دکتر رحیمی- دکتر منتظری

دکتر رحیمی- دکتر منتظری

دکتر کلیم دست

دکتر دیباجی

دکتر عبداله‌زاده

چهارشنبه

5/7/96

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر اسدیان

دکتر اسماعیلی

 

پنج شنبه

6/7/96

دکتر رحیمی- دکتر هوشمند

دکتر رحیمی- دکتر هوشمند

دکتر شریعتخواه

دکتر پورقاسم

دکتر نصیری فر

 

جمعه

7/7/96

دکتر صداقت- دکتر منتظری

دکتر صداقت- دکتر منتظری

دکتر اقمشه

 

 

شنبه

8/7/96

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رئیس علی اکبری

 

 

يكشنبه

9/7/96

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر کامروان

 

 

دوشنبه

10/7/96

دکتر نصرآبادی-دکتر شهلاپورقاسم

دکتر نصرآبادی- دکترشهلاپورقاسم

دکتر اسدیان

دکتر صدری

دکتر امامیان

دکتر میرزایی

سه شنبه

11/7/96

دکتر رحیمی- دکتر جعفرزاده

دکتر رحیمی- دکتر جعفرزاده

دکتر کامروان

دکتر اقمشه

دکتر وطن خواه

 

چهارشنبه

12/7/96

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر ایازی

 

پنج شنبه

13/7/96

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 

جمعه

14/7/96

دکتر نصرآبادی- دکتر جعفرزاده

دکتر نصرآبادی- دکتر جعفرزاده

دکتر شریعتخواه

 

 

شنبه

15/7/96

دکتر خلعتبری- دکتر جعفرزاده

دکتر خلعتبری- دکتر جعفرزاده

دکتر درویش اسکندری

دکتر صباغی

دکتر پرویزی

يكشنبه

16/7/96

دکتر منتظری- دکتر نصرآبادی

دکتر منتظری- دکتر نصرآبادی

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

دکتر نصیری فر

 

دوشنبه

17/7/96

دکتر رحیمی- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رحیمی- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صدری

دکتر اسدیان

دکتر اسماعیلی

 

سه شنبه

18/7/96

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده

دکتر کلیم دست

دکتر دیباجی

 

چهارشنبه

19/7/96

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر امامیان

 

پنج شنبه

20/7/96

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر درویش اسکندری

دکتر کامروان

دکتر وطن خواه

 

جمعه

21/7/96

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر پورقاسم

دکتر شریعتخواه

 

 

شنبه

22/7/96

دکتر منتظری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر منتظری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

دکتر پورقاسم

دکتر ایازی

دکتر نوبخت

يكشنبه

23/7/96

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

دکتر امیریان

 

دوشنبه

24/7/96

دکتر رحیمی- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رحیمی- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صدری

دکتر امامیان

 

سه شنبه

25/7/96

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر پورقاسم

دکتر صدری

دکتر دیباجی

 

چهارشنبه

26/7/96

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر اسدیان

دکتر نصیری فر

 

پنج شنبه

27/7/96

دکتر نصرآبادی- دکتر جعفرزاده

دکتر نصرآبادی- دکتر جعفرزاده

دکتر کامروان

دکتر صباغی

 

جمعه

28/7/96

دکتر منتظری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر منتظری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اسدیان

دکتر رئیس علی اکبری

 

 

شنبه

29/7/96

دکتر جعفرزاده- دکتر صداقت

دکتر جعفرزاده- دکتر صداقت

دکتر درویش اسکندری

دکتر وطن خواه

 

يكشنبه

30/7/96

دکتر رحیمی- دکتر جعفرزاده

دکتر رحیمی- دکتر جعفرزاده

دکتر کلیم دست

دکتر اقمشه

دکتر اسماعیلی

 


 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی