دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
 ١٠:٩ - 1396/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست فرهنگی بصیرت و ولایت
با حضور سرگروه ها و اعضای خلقه های صالحین
 ١٣:٩ - 1396/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از بخش های مختلف مرکز روانپزشکی "رازی" دیدن کرد
نشست سرگروه های حلقه صالحین بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
مدیر امور فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی«ع» از بیماران مرکز روانپزشکی رازی عیادت کرد

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در دی ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

                    شيفت عصر و شب

                                دستيار سال اول                                                    دستيار سال دوم                            دستيار سال سوم                  دستیار سال چهارم

                                                                                 Bed manager            

جمعه

1/10/96

دکتر هوشمند- دکتر خلعت‌بری

دکتر هوشمند- دکتر خلعت‌بری

دکتر اسدیان

دکتر صدری

-

 

شنبه

2/10/96

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر نصرآبادی

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر نصرآبادی

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 

يكشنبه

3/10/96

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر اسدیان

دکتر صدری

دکتر ایازی

دکتر مقصودلو

دوشنبه

4/10/96

دکتر صداقت دکتر جعفرزاده

دکتر صداقت دکتر جعفرزاده

دکتر درویش اسکندری

دکتر اقمشه

دکتر حسینی سوق

 

سه شنبه

5/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر منتظری

دکتر خلعت‌بری دکتر منتظری

دکتر متینا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

-

دکتر پرویزی

چهارشنبه

6/10/96

دکتر جعفرزاده دکتر هوشمند

دکتر جعفرزاده دکتر هوشمند

دکتر اقمشه

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر اسماعیلی

 

پنج شنبه

7/10/96

دکتر نصرآبادی دکتر خلعت‌بری

دکتر نصرآبادی دکتر خلعت‌بری

دکتر کامروان

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 

جمعه

8/10/96

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر منتظری

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر منتظری

دکتر کامروان

-

 

شنبه

9/10/96

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر درویش اسکندری

دکتر حسینی سوق

دکتر آرانی

يكشنبه

10/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر شهلا پورقاسم

دکتر خلعت‌بری دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر شریعتخواه

دکتر اسماعیلی

 

دوشنبه

11/10/96

دکتر صداقت دکتر نصرآبادی

دکتر صداقت دکتر نصرآبادی

دکتر کامروان

-

دکتر نوبخت

سه شنبه

12/10/96

دکتر جعفرزاده دکتر صداقت

دکتر جعفرزاده دکتر صداقت

دکتر صدری

دکتر کامروان

دکتر امیریان

 

چهارشنبه

13/10/96

دکتر هوشمند دکتر منتظری

دکتر هوشمند دکتر منتظری

دکتر شریعتخواه

دکتر ایازی

 

پنج شنبه

14/10/96

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر اقمشه

-

 

جمعه

15/10/96

دکتر جعفرزاده دکتر نصرآبادی

دکتر جعفرزاده دکتر نصرآبادی

دکتر شریعتخواه

-

 

شنبه

16/10/96

دکتر هوشمند دکتر خلعت‌بری

دکتر هوشمند دکتر خلعت‌بری

دکتر درویش اسکندری

دکتر اقمشه

-

دکتر ماهوتیان

يكشنبه

17/10/96

دکتر صداقت دکتر جعفرزاده

دکتر صداقت دکتر جعفرزاده

دکتر صدری

دکتر اسماعیلی

 

دوشنبه

18/10/96

دکتر نصرآبادی دکتر منتظری

دکتر نصرآبادی دکتر منتظری

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

-

دکتر میرزایی

سه شنبه

19/10/96

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر متینا پورقاسم

-

 

چهارشنبه

20/10/96

دکتر جعفرزاده- دکتر خلعت‌بری

دکتر جعفرزاده- دکتر خلعت‌بری

دکتر شریعتخواه

دکتر متینا پورقاسم

-

دکتر دلپاک

پنج شنبه

21/10/96

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر رئیس علی اکبری

-

 

جمعه

22/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر صداقت

دکتر خلعت‌بری دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

-

 

شنبه

23/10/96

دکتر نصرآبادی دکتر جعفرزاده

دکتر نصرآبادی دکتر جعفرزاده

دکتر کامروان

دکتر کلیم دست

دکتر حسینی سوق

 

يكشنبه

24/10/96

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم

-

 

دوشنبه

25/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر نصرآبادی

دکتر خلعت‌بری دکتر نصرآبادی

دکتر شریعتخواه

دکتر متینا پورقاسم

-

دکتر لطف‌اله زادگان

سه شنبه

26/10/96

دکتر هوشمند دکتر صداقت

دکتر هوشمند دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

-

 

چهارشنبه

27/10/96

دکتر نصرآبادی دکتر خلعت‌بری

دکتر نصرآبادی دکتر خلعت‌بری

دکتر اسدیان

دکتر درویش اسکندری

دکتر ایازی

 

پنج شنبه

28/10/96

دکتر صداقت دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صداقت دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صدری

-

 

جمعه

29/10/96

دکتر منتظری دکتر صداقت

دکتر منتظری دکتر صداقت

دکتر صدری

-

 

شنبه

30/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر شهلا پورقاسم

دکتر خلعت‌بری دکتر شهلا پورقاسم

دکتر کلیم دست

دکتر رئیس علی اکبری

-

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی