چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
مراسم تکریم و معارفه مدیر مرکز روانپزشکی رازی
با حضور معاون توسعه و درمان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
.
 ٠٨:٠ - 1397/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٣ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید سرزده دادستان ری به اتفاق هیات همراه از مرکز روانپزشکی رازی
دیدار رئیس اداره مددکاری و مشاور معاون وزیر بهداشت درمان، آموزش پزشکی
نمایشگاه نفش و جایگاه هنر در توانبخشی بیماران

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در آبان ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

شيفت عصر و شب

                            دستيار سال اول                                               دستيار سال دوم                                       دستيار سال سوم                         دستیار سال چهارم

پزشک مقیم

سه شنبه

1/8/97

دکتر شهبازی- دکتر افتخاریان

دکتر شهبازی- دکتر افتخاریان

دکتر نصرآبادی

دکتر اقمشه

 

چهارشنبه

2/8/97

دکتر مظلومی- دکتر شاه علی

دکتر مظلومی- دکتر شاه علی

دکتر شهلا پورقاسم

 

 

پنج شنبه

3/8/97

دکتر مرادزاده- دکتر فلاح پور

دکتر مرادزاده- دکتر فلاح پور

دکتر محمودی قرا

 

 

جمعه

4/8/97

دکتر موسیوند- دکتر دیبایی

دکتر موسیوند- دکتر دیبایی

دکتر صداقت

 

 

شنبه

5/8/97

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر هوشمند

دکتر متینا پورقاسم

دکتر نصیری فر

يكشنبه

6/8/97

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر خلعتبری

دکتر شریعتخواه

دکتر امیریان

دوشنبه

7/8/97

دکتر موسیوند- دکتر مظلومی

دکتر موسیوند- دکتر مظلومی

دکتر شهلا پورقاسم

 

 

سه شنبه

8/8/97

دکتر مرادزاده- دکتر دیبایی

دکتر مرادزاده- دکتر دیبایی

دکتر جعفرزاده

 

 

چهارشنبه

9/8/97

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر مرادی

 

 

پنج شنبه

10/8/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر عباسیان

 

 

جمعه

11/8/97

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر هوشمند

 

 

شنبه

12/8/97

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر صداقت

دکتر شریعتخواه

دکتر دیباجی

يكشنبه

13/8/97

دکتر افتخاریان- دکتر فلاح پور

دکتر افتخاریان- دکتر فلاح پور

دکتر مرادی

 

 

دوشنبه

14/8/97

دکتر مظلومی- دکتر لطف

دکتر مظلومی- دکتر لطف

دکتر عباسیان

 

 

سه شنبه

15/8/97

دکتر شاه علی- دکتر موسیوند

دکتر شاه علی- دکتر موسیوند

دکتر منتظری

 

 

چهارشنبه

16/8/97

دکتر شهبازی- دکتر افتخاریان

دکتر شهبازی- دکتر افتخاریان

دکتر نصرآبادی

 

 

پنج شنبه

17/8/97

دکتر مظلومی- دکتر لطف

دکتر مظلومی- دکتر لطف

دکتر محمودی قرا

 

 

جمعه

18/8/97

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر خلعتبری

 

 

شنبه

19/8/97

دکتر مظلومی- دکتر لطف

دکتر مظلومی- دکتر لطف

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم

دکتر بیات

يكشنبه

20/8/97

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر جعفرزاده

 

 

دوشنبه

21/8/97

دکتر موسیوند- دکتر مرادزاده

دکتر موسیوند- دکتر مرادزاده

دکتر هوشمند

 

 

سه شنبه

22/8/97

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر محمودی قرا

دکتر اقمشه

دکتر جعفری

چهارشنبه

23/8/97

دکتر موسیوند- دکتر مرادزاده

دکتر موسیوند- دکتر مرادزاده

دکتر خلعتبری

 

 

پنج شنبه

24/8/97

دکتر دیبایی- دکتر فلاح پور

دکتر دیبایی- دکتر فلاح پور

دکتر مرادی

 

 

جمعه

25/8/97

دکتر شاه علی- دکتر موسیوند

دکتر شاه علی- دکتر موسیوند

دکتر منتظری

 

 

شنبه

26/8/97

دکتر افتخاریان- دکتر لطف

دکتر افتخاریان- دکتر لطف

دکتر عباسیان

دکتر شریعتخواه

دکتر امامیان

يكشنبه

27/8/97

دکتر دیبایی- دکتر شهبازی

دکتر دیبایی- دکتر شهبازی

دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

دکتر حسینی سوق

دوشنبه

28/8/97

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر صداقت

 

 

سه شنبه

29/8/97

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر جعفرزاده

دکتر اقمشه

 

چهارشنبه

30/8/97

دکتر مرادزاده- دکتر مظلومی

دکتر مرادزاده- دکتر مظلومی

دکتر منتظری

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی