دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران  فروردین ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

شيفت عصر و شب

                            دستيار سال اول                                              دستيار سال دوم                                    دستيار سال سوم                         دستیار سال چهارم

پزشک مقیم

پنج شنبه

1/1/98

دکتر مظلومی

دکتر مظلومی

دکتر سروناز صدری

 

 

جمعه

2/1/98

دکتر مظلومی

دکتر مظلومی

دکتر صداقت

 

 

شنبه

3/1/98

دکتر دیلمی

دکتر دیلمی

-

دکتر رئیس علی اکبری

 

يكشنبه

4/1/98

دکتر دیلمی

دکتر دیلمی

-

دکتر کلیم دست

 

دوشنبه

5/1/98

دکتر موسیوند

دکتر موسیوند

دکتر منتظری

 

 

سه شنبه

6/1/98

دکتر موسیوند

دکتر موسیوند

دکتر محمودی قرا

 

 

چهارشنبه

7/1/98

دکتر افتخاریان

دکتر افتخاریان

دکتر عباسیان

 

 

پنج شنبه

8/1/98

دکتر جمالی

دکتر جمالی

دکتر عباسیان

 

 

جمعه

9/1/98

دکتر جمالی

دکتر جمالی

دکتر سروناز صدری

 

 

شنبه

10/1/98

دکتر شهبازی

دکتر شهبازی

دکتر نصرآبادی

 

 

يكشنبه

11/1/98

دکتر شهبازی

دکتر شهبازی

دکتر جعفرزاده

 

 

دوشنبه

12/1/98

دکتر لطف

دکتر لطف

دکتر شهلا پورقاسم

 

 

سه شنبه

13/1/98

دکتر مرادزاده

دکتر مرادزاده

-

دکتر رئیس علی اکبری

 

چهارشنبه

14/1/98

دکتر دیبایی

دکتر دیبایی

دکتر خلعتبری

 

 

پنج شنبه

15/1/98

دکتر لطف

دکتر لطف

-

دکتر اقمشه

 

جمعه

16/1/98

دکتر مرادزاده

دکتر مرادزاده

-

دکتر کامروان

 

شنبه

17/1/98

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر عباسیان

 

 

يكشنبه

18/1/98

دکتر دیلمی- دکتر مظلومی

دکتر دیلمی- دکتر مظلومی

دکتر سروناز صدری

 

 

دوشنبه

19/1/98

دکتر لطف- دکتر مرادزاده

دکتر لطف- دکتر مرادزاده

دکتر صداقت

 

 

سه شنبه

20/1/98

دکتر فلاح پور- دکتر شهبازی

دکتر فلاح پور- دکتر شهبازی

دکتر منتظری

 

 

چهارشنبه

21/1/98

دکتر شاه علی- دکتر موسیوند

دکتر شاه علی- دکتر موسیوند

دکتر شهلا پورقاسم

 

 

پنج شنبه

22/1/98

دکتر جمالی- دکتر افتخاریان

دکتر جمالی- دکتر افتخاریان

دکتر جعفرزاده

 

 

جمعه

23/1/98

دکتر دیبایی

دکتر دیبایی

دکتر نصرآبادی

 

 

شنبه

24/1/98

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر محمودی قرا

 

 

يكشنبه

25/1/98

دکتر دیلمی- دکتر شاه علی

دکتر دیلمی- دکتر شاه علی

دکتر هوشمند

 

 

دوشنبه

26/1/98

دکتر مرادزاده- دکتر دیبایی

دکتر مرادزاده- دکتر دیبایی

دکتر منتظری

 

 

سه شنبه

27/1/98

دکتر فلاح پور- دکتر افتخاریان

دکتر فلاح پور- دکتر افتخاریان

دکتر خلعتبری

 

 

چهارشنبه

28/1/98

دکتر شاه علی- دکتر مظلومی

دکتر شاه علی- دکتر مظلومی

دکتر جعفرزاده

 

 

پنج شنبه

29/1/98

دکتر جمالی- دکتر موسیوند

دکتر جمالی- دکتر موسیوند

دکتر صداقت

 

 

جمعه

30/1/98

دکتر فلاح پور

دکتر فلاح پور

دکتر هوشمند

 

 

شنبه

31/1/98

دکتر مرادزاده- دکتر دیبایی

دکتر مرادزاده- دکتر دیبایی

دکتر سروناز صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی