دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
 ١٠:٩ - 1396/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست فرهنگی بصیرت و ولایت
با حضور سرگروه ها و اعضای خلقه های صالحین
 ١٣:٩ - 1396/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از بخش های مختلف مرکز روانپزشکی "رازی" دیدن کرد
نشست سرگروه های حلقه صالحین بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
مدیر امور فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی«ع» از بیماران مرکز روانپزشکی رازی عیادت کرد

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان در دی ماه

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

جمعه

1/10/96

دكتر عزیزی

یکشنبه

17/10/96

دكتر عزیزی

شنبه

2/10/96

دكتر عزیزی

دوشنبه

18/10/96

دکتر پاک نژاد

یکشنبه

3/10/96

دكتر عزیزی

سه شنبه

19/10/96

دکتر میرباقری

دوشنبه

4/10/96

دكتر عزیزی

چهارشنبه

20/10/96

دكتر پاک نژاد

سه شنبه

5/10/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

21/10/96

دكتر خليفه سلطاني

چهارشنبه

6/10/96

دكتر عزیزی

جمعه

22/10/96

دکتر عزیزی

پنجشنبه

7/10/96

دكتر خليفه سلطاني

شنبه

23/10/96

دكتر عزیزی

جمعه

8/10/96

دکتر میرباقری

یکشنبه

24/10/96

دكتر عزیزی

شنبه

9/10/96

دکتر عزیزی

دوشنبه

25/10/96

دكتر عزیزی

یکشنبه

10/10/96

دکتر عزیزی

سه شنبه

26/10/96

دكتر میرباقری

دوشنبه

11/10/96

دکتر پاک‌نژاد

چهارشنبه

27/10/96

دكتر خليفه سلطاني

سه شنبه

12/10/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

28/10/96

دكتر خليفه سلطاني

چهارشنبه

13/10/96

دكتر خليفه سلطاني

جمعه

29/10/96

دکتر عزیزی

پنجشنبه

14/10/96

دكتر خليفه سلطاني

شنبه

30/10/96

دكتر عزیزی

جمعه

15/10/96

دکتر میرباقری

 

 

 

شنبه

16/10/96

دکتر عزیزی

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی