سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
بازدید هیات رئیسه بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز از بزرگترین و قدیمی ترین مرکز روانپزشکی خاورمیانه
موفقیت ورزشکاران مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی
کنفرانس علمی بررسی راهکارهای اجرایی طرح مراقبت در منزل در بیماری های مزمن و توانبخشی

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان در آبان ماه

 

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

دوشنبه

1/8/96

دکتر پاک نژاد

چهارشنبه

17/8/96

دكتر خليفه سلطاني

سه شنبه

2/8/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

18/8/96

دكتر خليفه سلطاني

چهارشنبه

3/8/96

دكتر خليفه سلطاني

جمعه

19/8/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

4/8/96

دكتر خليفه سلطاني

شنبه

20/8/96

دکتر پاک نژاد

جمعه

5/8/96

دکتر پاک نژاد

یکشنبه

21/8/96

دكتر وجداني روشن

شنبه

6/8/96

دكتر عزیزی

دوشنبه

22/8/96

دكتر عزیزی

یکشنبه

7/8/96

دكتر وجداني روشن

سه شنبه

23/8/96

دکتر میرباقری

دوشنبه

8/8/96

دکتر پاک نژاد

چهارشنبه

24/8/96

دكتر خليفه سلطاني

سه شنبه

9/8/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

25/8/96

دكتر خليفه سلطاني

چهارشنبه

10/8/96

دكتر عزیزی

جمعه

26/8/96

دكتر عزیزی

پنجشنبه

11/8/96

دكتر وجداني روشن

شنبه

27/8/96

دكتر عزیزی

جمعه

12/8/96

دكتر وجداني روشن

یکشنبه

28/8/96

دكتر وجداني روشن

شنبه

13/8/96

دكتر عزیزی

دوشنبه

29/8/96

دکتر پاک نژاد

یکشنبه

14/8/96

دكتر وجداني روشن

سه شنبه

30/8/96

دکتر میرباقری

دوشنبه

15/8/96

دکتر پاک نژاد

 

 

 

سه شنبه

16/8/96

دکتر میرباقری

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی