پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران در مرداد ماه


روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

دوشنبه

1/5/97

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر جعفری

سه شنبه

2/5/97

دکتر صدری

دکتر شریعتخواه

چهارشنبه

3/5/97

دکتر متینا پورقاسم

دکتر کلیم دست

پنج شنبه

4/5/97

دکتر کامروان

-

جمعه

5/5/97

 

 

شنبه

6/5/97

دکتر کلیم دست

دکتر حسینی سوق

يكشنبه

7/5/97

دکتر متینا پورقاسم

دکتر صدری

دوشنبه

8/5/97

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر دیباجی

سه شنبه

9/5/97

دکتر اقمشه

دکتر کامروان

چهارشنبه

10/5/97

دکتر درویش اسکندری

دکتر کلیم دست

پنج شنبه

11/5/97

دکتر شریعتخواه

-

جمعه

12/5/97

 

 

شنبه

13/5/97

دکتر کامروان

دکتر نصیری فر

يكشنبه

14/5/97

دکتر صدری

دکتر متینا پورقاسم

دوشنبه

15/5/97

دکتر شریعتخواه

دکتر امیریان

سه شنبه

16/5/97

دکتر اقمشه

دکتر کامروان

چهارشنبه

17/5/97

دکتر درویش اسکندری

دکتر اقمشه

پنج شنبه

18/5/97

دکتر رئیس علی اکبری

-

جمعه

19/5/97

 

 

شنبه

20/5/97

دکتر کامروان

دکتر صباغی

يكشنبه

21/5/97

دکتر اقمشه

دکتر رئیس علی اکبری

دوشنبه

22/5/97

دکتر کلیم دست

دکتر بیات

سه شنبه

23/5/97

دکتر متینا پورقاسم

دکتر اقمشه

چهارشنبه

24/5/97

دکتر شریعتخواه

دکتر درویش اسکندری

پنج شنبه

25/5/97

دکتر صدری

-

جمعه

26/5/97

 

 

شنبه

27/5/97

دکتر کلیم دست

دکتر وطنخواه

يكشنبه

28/5/97

دکتر صدری

دکتر رئیس علی اکبری

دوشنبه

29/5/97

دکتر شریعتخواه

دکتر صدری

سه شنبه

30/5/97

دکتر متینا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

چهارشنبه

31/5/97

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی