يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨
برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران بهمن ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

سه شنبه

1/11/98

دکتر لطف

دکتر جباری

چهارشنبه

2/11/98

دکتر مرادزاده

دکتر سروناز صدری

پنج شنبه

3/11/98

دکتر دیلمی

-

جمعه

4/11/98

دکتر کریمی

 

شنبه

5/11/98

دکتر شهبازی

دکتر درویش اسکندری

يكشنبه

6/11/98

دکتر افتخاریان

دکتر عباسیان

دوشنبه

7/11/98

دکتر جمالی

دکتر انسیه صدری

سه شنبه

8/11/98

دکتر دیبایی

دکتر خلعتبری

چهارشنبه

9/11/98

دکتر مرادزاده

 

پنج شنبه

10/11/98

دکتر مظلومی

-

جمعه

11/11/98

دکتر شهبازی

 

شنبه

12/11/98

دکتر فلاح پور

دکتر صداقت

يكشنبه

13/11/98

دکتر افتخاریان

دکتر منتظری

دوشنبه

14/11/98

دکتر کریمی

دکتر کلیم دست

سه شنبه

15/11/98

دکتر شاه علی

دکتر محمودی قرا

چهارشنبه

16/11/98

دکتر لطف

دکتر اسدیان

پنج شنبه

17/11/98

دکتر مرادزاده

-

جمعه

18/11/98

دکتر دیلمی

 

شنبه

19/11/98

دکتر فلاح پور

دکتر شهلا پورقاسم

يكشنبه

20/11/98

دکتر دیبایی

دکتر هوشمند

دوشنبه

21/11/98

دکتر فلاح پور

دکتر عباسیان

سه شنبه

22/11/98

دکتر مظلومی

 

چهارشنبه

23/11/98

دکتر جمالی

دکتر سروناز صدری

پنج شنبه

24/11/98

دکتر شاه علی

-

جمعه

25/11/98

دکتر دیبایی

 

شنبه

26/11/98

دکتر لطف

دکتر محمودی قرا

يكشنبه

27/11/98

دکتر افتخاریان

دکتر صداقت

دوشنبه

28/11/98

دکتر جمالی

دکتر متینا پورقاسم

سه شنبه

29/11/98

دکتر شاه علی

دکتر منتظری

چهارشنبه

30/11/98

دکتر شهبازی

دکتر شریعت خواه

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی