شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨
برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران فروردین ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

پنج شنبه

1/1/98

دکتر سروناز صدری

-

جمعه

2/1/98

دکتر صداقت

-

شنبه

3/1/98

دکتر رئیس علی اکبری

-

يكشنبه

4/1/98

دکتر کلیم دست

-

دوشنبه

5/1/98

دکتر منتظری

-

سه شنبه

6/1/98

دکتر محمودی قرا

-

چهارشنبه

7/1/98

دکتر عباسیان

-

پنج شنبه

8/1/98

دکتر عباسیان

-

جمعه

9/1/98

دکتر سروناز صدری

-

شنبه

10/1/98

دکتر نصرآبادی

-

يكشنبه

11/1/98

دکتر جعفرزاده

-

دوشنبه

12/1/98

دکتر شهلا پورقاسم

-

سه شنبه

13/1/98

دکتر رئیس علی اکبری

-

چهارشنبه

14/1/98

دکتر خلعتبری

-

پنج شنبه

15/1/98

دکتر اقمشه

-

جمعه

16/1/98

دکتر کامروان

-

شنبه

17/1/98

دکتر عباسیان

دکتر رئیس علی اکبری

يكشنبه

18/1/98

دکتر سروناز صدری

دکتر کامروان

دوشنبه

19/1/98

دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

سه شنبه

20/1/98

دکتر منتظری

دکتر اقمشه

چهارشنبه

21/1/98

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر درویش اسکندری

پنج شنبه

22/1/98

دکتر جعفرزاده

-

جمعه

23/1/98

دکتر نصرآبادی

-

شنبه

24/1/98

دکتر محمودی قرا

دکتر اسدیان

يكشنبه

25/1/98

دکتر هوشمند

دکتر حسینی سوق

دوشنبه

26/1/98

دکتر منتظری

دکتر امامیان

سه شنبه

27/1/98

دکتر خلعتبری

دکتر اقمشه

چهارشنبه

28/1/98

دکتر جعفرزاده

دکتر نصیری فر

پنج شنبه

29/1/98

دکتر صداقت

-

جمعه

30/1/98

دکتر هوشمند

-

شنبه

31/1/98

دکتر سروناز صدری

دکتر اسدیان

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی