پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران آبان ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

چهارشنبه

1/8/98

دکتر کریمی

دکتر صداقت

پنج شنبه

2/8/98

دکتر دیبایی

-

جمعه

3/8/98

دکتر مظلومی

 

شنبه

4/8/98

دکتر لطف

دکتر شهلا پورقاسم

يكشنبه

5/8/98

دکتر کریمی

 

دوشنبه

6/8/98

دکتر جمالی

دکتر کامروان

سه شنبه

7/8/98

دکتر شاه علی

 

چهارشنبه

8/8/98

دکتر مظلومی

دکتر سروناز صدری

پنج شنبه

9/8/98

دکتر موسیوند

-

جمعه

10/8/98

دکتر افتخاریان

 

شنبه

11/8/98

دکتر دیبایی

دکتر منتظری

يكشنبه

12/8/98

دکتر مرادزاده

دکتر عباسیان

دوشنبه

13/8/98

دکتر افتخاریان

دکتر نصرآبادی

سه شنبه

14/8/98

دکتر کریمی

دکتر محمودی قرا

چهارشنبه

15/8/98

دکتر شهبازی

 

پنج شنبه

16/8/98

دکتر مرادزاده

-

جمعه

17/8/98

دکتر جمالی

 

شنبه

18/8/98

دکتر دیبایی

دکتر اسدیان

يكشنبه

19/8/98

دکتر دیلمی

دکتر جباری

دوشنبه

20/8/98

دکتر شاه علی

دکتر کلیم دست

سه شنبه

21/8/98

دکتر موسیوند

دکتر هوشمند

چهارشنبه

22/8/98

دکتر فلاح پور

دکتر خلعتبری

پنج شنبه

23/8/98

دکتر شاه علی

-

جمعه

24/8/98

دکتر دیلمی

 

شنبه

25/8/98

دکتر لطف

دکتر درویش اسکندری

يكشنبه

26/8/98

دکتر مرادزاده

دکتر اقمشه

دوشنبه

27/8/98

دکتر فلاح پور

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

28/8/98

دکتر موسیوند

دکتر نصرآبادی

چهارشنبه

29/8/98

دکتر شهبازی

دکتر رئیس علی اکبری

پنج شنبه

30/8/98

دکتر افتخاریان

-

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی