دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران مرداد ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

سه شنبه

1/5/98

دکتر عباسیان

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

2/5/98

دکتر محمودی قرا

دکتر عباسیان

پنج شنبه

3/5/98

دکتر هوشمند

-

جمعه

4/5/98

دکتر خلعتبری

 

شنبه

5/5/98

دکتر جعفرزاده

دکتر خلعتبری

يكشنبه

6/5/98

دکتر منتظری

دکتر کلیم دست

دوشنبه

7/5/98

دکتر سروناز صدری

دکتر شریعتخواه

سه شنبه

8/5/98

دکتر نصرآبادی

دکتر صداقت

چهارشنبه

9/5/98

دکتر محمودی قرا

دکتر متینا پورقاسم

پنج شنبه

10/5/98

دکتر جعفرزاده

-

جمعه

11/5/98

دکتر صداقت

 

شنبه

12/5/98

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر انسیه صدری

يكشنبه

13/5/98

دکتر هوشمند

دکتر رئیس علی اکبری

دوشنبه

14/5/98

دکتر نصرآبادی

دکتر اقمشه

سه شنبه

15/5/98

دکتر عباسیان

دکتر کامروان

چهارشنبه

16/5/98

دکتر جعفرزاده

دکتر محمودی قرا

پنج شنبه

17/5/98

دکتر محمودی‌قرا

-

جمعه

18/5/98

دکتر سروناز صدری

 

شنبه

19/5/98

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اسدیان

يكشنبه

20/5/98

دکتر خلعتبری

دکتر شهلا پورقاسم

دوشنبه

21/5/98

دکتر نصرآبادی

 

سه شنبه

22/5/98

دکتر صداقت

دکتر نصرآبادی

چهارشنبه

23/5/98

دکتر محمودی‌قرا

دکتر سروناز صدری

پنج شنبه

24/5/98

دکتر منتظری

-

جمعه

25/5/98

دکتر شهلا پورقاسم

 

شنبه

26/5/98

دکتر صداقت

دکتر درویش اسکندری

يكشنبه

27/5/98

دکتر خلعتبری

دکتر صداقت

دوشنبه

28/5/98

دکتر سروناز صدری

دکتر هوشمند

سه شنبه

29/5/98

دکتر منتظری

 

چهارشنبه

30/5/98

دکتر هوشمند

دکتر منتظری

پنج شنبه

31/5/98

دکتر عباسیان

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی