چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران در آذر ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

پنج شنبه

1/9/97

دکتر هوشمند

-

جمعه

2/9/97

دکتر جعفرزاده

 

شنبه

3/9/97

دکتر مرادی

دکتر شریعتخواه

يكشنبه

4/9/97

دکتر نصرآبادی

 

دوشنبه

5/9/97

دکتر عباسیان

دکتر صدری

سه شنبه

6/9/97

دکتر محمودی قرا

دکتر متینا پورقاسم

چهارشنبه

7/9/97

دکتر خلعتبری

دکتر امیریان

پنج شنبه

8/9/97

دکتر صداقت

-

جمعه

9/9/97

دکتر هوشمند

 

شنبه

10/9/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اقمشه

يكشنبه

11/9/97

دکتر جعفرزاده

دکتر دیباجی

دوشنبه

12/9/97

دکتر منتظری

دکتر شریعتخواه

سه شنبه

13/9/97

دکتر عباسیان

دکتر وطن خواه

چهارشنبه

14/9/97

دکتر نصرآبادی

دکتر بیات

پنج شنبه

15/9/97

دکتر محمودی قرا

-

جمعه

16/9/97

دکتر شهلا پورقاسم

 

شنبه

17/9/97

دکتر منتظری

دکتر اقمشه

يكشنبه

18/9/97

دکتر خلعتبری

دکتر نصیری فر

دوشنبه

19/9/97

دکتر مرادی

دکتر صدری

سه شنبه

20/9/97

دکتر صداقت

دکتر متینا پورقاسم

چهارشنبه

21/9/97

دکتر هوشمند

دکتر صباغی

پنج شنبه

22/9/97

دکتر عباسیان

-

جمعه

23/9/97

دکتر خلعتبری

 

شنبه

24/9/97

دکتر محمودی قرا

دکتر متینا پورقاسم

يكشنبه

25/9/97

دکتر نصرآبادی

دکتر ایازی

دوشنبه

26/9/97

دکتر جعفرزاده

دکتر صدری

سه شنبه

27/9/97

دکتر مرادی

دکتر شریعتخواه

چهارشنبه

28/9/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اقمشه

پنج شنبه

29/9/97

دکتر منتظری

-

جمعه

30/9/97

دکتر صداقت

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی