سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران در مهر ماه


روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

يكشنبه

1/7/97

دکتر خلعتبری

دکتر شریعتخواه

دوشنبه

2/7/97

دکتر هوشمند

دکتر صدری

سه شنبه

3/7/97

دکتر منتظری

دکتر وطنخواه

چهارشنبه

4/7/97

دکتر نصرآبادی

دکتر اسماعیلی شاندیز

پنج شنبه

5/7/97

دکتر شهلا پورقاسم

-

جمعه

6/7/97

 

 

شنبه

7/7/97

دکتر هوشمند

دکتر اقمشه

يكشنبه

8/7/97

دکتر منتظری

دکتر امیریان

دوشنبه

9/7/97

دکتر خلعتبری

دکتر درویش اسکندری

سه شنبه

10/7/97

دکتر جعفرزاده

دکتر متینا پورقاسم

چهارشنبه

11/7/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

پنج شنبه

12/7/97

دکتر منتظری

-

جمعه

13/7/97

 

 

شنبه

14/7/97

دکتر خلعتبری

دکتر صدری

يكشنبه

15/7/97

دکتر صداقت

دکتر حسینی سوق

دوشنبه

16/7/97

دکتر هوشمند

دکتر شریعتخواه

سه شنبه

17/7/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفری

چهارشنبه

18/7/97

دکتر نصرآبادی

دکتر درویش اسکندری

پنج شنبه

19/7/97

دکتر خلعتبری

-

جمعه

20/7/97

 

 

شنبه

21/7/97

دکتر صداقت

دکتر متینا پورقاسم

يكشنبه

22/7/97

دکتر منتظری

دکتر درویش اسکندری

دوشنبه

23/7/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر ایازی

سه شنبه

24/7/97

دکتر جعفرزاده

دکتر صباغی

چهارشنبه

25/7/97

دکتر خلعتبری

دکتر صدری

پنج شنبه

26/7/97

دکتر نصرآبادی

-

جمعه

27/7/97

 

 

شنبه

28/7/97

دکتر هوشمند

دکتر متینا پورقاسم

يكشنبه

29/7/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اقمشه

دوشنبه

30/7/97

دکتر صداقت

دکتر بیات

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی