يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦
بازدید هیات رئیسه بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز از بزرگترین و قدیمی ترین مرکز روانپزشکی خاورمیانه
موفقیت ورزشکاران مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی
کنفرانس علمی بررسی راهکارهای اجرایی طرح مراقبت در منزل در بیماری های مزمن و توانبخشی

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران در آبان ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

دوشنبه

1/8/96

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر عبداله زاده

سه شنبه

2/8/96

دکتر متینا پورقاسم

دکتر میرزایی

چهارشنبه

3/8/96

دکتر شریعتخواه

دکتر دلپاک

پنج شنبه

4/8/96

دکتر صدری

-

جمعه

5/8/96

 

 

شنبه

6/8/96

دکتر شریعتخواه

دکتر آرانی

يكشنبه

7/8/96

دکتر کلیم دست

دکتر آرانی

دوشنبه

8/8/96

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر عبداله زاده

سه شنبه

9/8/96

دکتر اقمشه

دکتر نوبخت

چهارشنبه

10/8/96

دکتر کامروان

دکتر وطن خواه

پنج شنبه

11/8/96

دکتر درویش اسکندری

-

جمعه

12/8/96

 

 

شنبه

13/8/96

دکتر شریعتخواه

دکتر میرزایی

يكشنبه

14/8/96

دکتر متینا پورقاسم

دکتر نوبخت

دوشنبه

15/8/96

دکتر صدری

دکتر ایازی

سه شنبه

16/8/96

دکتر کلیم دست

دکتر دلپاک

چهارشنبه

17/8/96

دکتر اسدیان

دکتر صباغی

پنج شنبه

18/8/96

 

 

جمعه

19/8/96

 

 

شنبه

20/8/96

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر عبداله زاده

يكشنبه

21/8/96

دکتر کلیم دست

دکتر دلپاک

دوشنبه

22/8/96

دکتر اسدیان

دکتر اسماعیلی شاندیز

سه شنبه

23/8/96

دکتر اقمشه

دکتر نوبخت

چهارشنبه

24/8/96

دکتر صدری

دکتر پرویزی

پنج شنبه

25/8/96

دکتر درویش اسکندری

-

جمعه

26/8/96

 

 

شنبه

27/8/96

دکتر کامروان

دکتر میرزایی

يكشنبه

28/8/96

 

 

دوشنبه

29/8/96

دکتر اسدیان

دکتر امامیان

سه شنبه

30/8/96

دکتر اقمشه

دکتر آرانی


 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی