سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران در اسفند  ماه


روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

سه شنبه

1/12/96

 

 

چهارشنبه

2/12/96

دکتر صدری

دکتر پرویزی

پنج شنبه

3/12/96

دکتر کامروان

-

جمعه

4/12/96

 

 

شنبه

5/12/96

دکتر درویش اسکندری

دکتر لطف اله زادگان

يكشنبه

6/12/96

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر دلپاک

دوشنبه

7/12/96

دکتر اقمشه

دکتر حسینی سوق

سه شنبه

8/12/96

دکتر اسدیان

دکتر ماهوتیان

چهارشنبه

9/12/96

دکتر درویش اسکندری

دکتر نوبخت

پنج شنبه

10/12/96

دکتر متینا پورقاسم

-

جمعه

11/12/96

 

 

شنبه

12/12/96

دکتر کامروان

دکتر ایازی

يكشنبه

13/12/96

دکتر صدری

دکتر صباغی

دوشنبه

14/12/96

دکتر اقمشه

دکتر دلپاک

سه شنبه

15/12/96

دکتر کلیم دست

دکتر حسینی سوق

چهارشنبه

16/12/96

دکتر شریعتخواه

دکتر وطنخواه

پنج شنبه

17/12/96

دکتر اسدیان

-

جمعه

18/12/96

 

 

شنبه

19/12/96

دکتر شریعتخواه

دکتر ایازی

يكشنبه

20/12/96

دکتر متینا پورقاسم

دکتر صباغی

دوشنبه

21/12/96

دکتر کلیم دست

دکتر اسماعیلی شاندیز

سه شنبه

22/12/96

دکتر کامروان

دکتر اسماعیلی شاندیز

چهارشنبه

23/12/96

دکتر درویش اسکندری

دکتر وطنخواه

پنج شنبه

24/12/96

دکتر رئیس علی اکبری

-

جمعه

25/12/96

 

 

شنبه

26/12/96

دکتر اقمشه

دکتر وطنخواه

يكشنبه

27/12/96

دکتر صدری

دکتر اسماعیلی شاندیز

دوشنبه

28/12/96

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر ایازی

سه شنبه

29/12/96

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی