دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران در دی ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

جمعه

1/10/96

 

 

شنبه

2/10/96

دکتر کلیم دست

دکتر پرویزی

يكشنبه

3/10/96

دکتر اسدیان

دکتر دلپاک

دوشنبه

4/10/96

دکتر درویش اسکندری

دکتر مقصودلو

سه شنبه

5/10/96

دکتر متینا پورقاسم

دکتر نوبخت

چهارشنبه

6/10/96

دکتر اقمشه

دکتر ماهوتیان

پنج شنبه

7/10/96

دکتر کامروان

-

جمعه

8/10/96

 

 

شنبه

9/10/96

دکتر درویش اسکندری

دکتر نوبخت

يكشنبه

10/10/96

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر میرزایی

دوشنبه

11/10/96

دکتر کامروان

دکتر مقصودلو

سه شنبه

12/10/96

دکتر صدری

دکتر دلپاک

چهارشنبه

13/10/96

دکتر شریعتخواه

دکتر لطف‌اله زادگانال

پنج شنبه

14/10/96

دکتر اقمشه

-

جمعه

15/10/96

 

 

شنبه

16/10/96

دکتر درویش اسکندری

دکتر میرزایی

يكشنبه

17/10/96

دکتر صدری

دکتر پرویزی

دوشنبه

18/10/96

دکتر اقمشه

دکتر امیریان

سه شنبه

19/10/96

دکتر متینا پورقاسم

دکتر ماهوتیان

چهارشنبه

20/10/96

دکتر شریعتخواه

دکتر حسینی سوق

پنج شنبه

21/10/96

دکتر رئیس علی اکبری

-

جمعه

22/10/96

 

 

شنبه

23/10/96

دکتر کامروان

دکتر اسماعیلی شاندیز

يكشنبه

24/10/96

دکتر متینا پورقاسم

دکتر ایازی

دوشنبه

25/10/96

دکتر شریعتخواه

دکتر حسینی سوق

سه شنبه

26/10/96

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر لطف‌اله زادگان

چهارشنبه

27/10/96

دکتر اسدیان

دکتر اسماعیلی شاندیز

پنج شنبه

28/10/96

دکتر صدری

-

جمعه

29/10/96

 

 

شنبه

30/10/96

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی