يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران خرداد ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

چهارشنبه

1/3/98

دکتر عباسیان

دکتر اسدیان

پنج شنبه

2/3/98

دکتر سروناز صدری

-

جمعه

3/3/98

دکتر شهلا پورقاسم

-

شنبه

4/3/98

دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

يكشنبه

5/3/98

دکتر منتظری

دکتر درویش اسکندری

دوشنبه

6/3/98

دکتر هوشمند

-

سه شنبه

7/3/98

دکتر خلعتبری

دکتر اقمشه

چهارشنبه

8/3/98

دکتر محمودی قرا

دکتر کامروان

پنج شنبه

9/3/98

دکتر سروناز صدری

-

جمعه

10/3/98

دکتر منتظری

-

شنبه

11/3/98

دکتر جعفرزاده

دکتر رئیس علی اکبری

يكشنبه

12/3/98

دکتر نصرآبادی

دکتر اقمشه

دوشنبه

13/3/98

دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

سه شنبه

14/3/98

دکتر عباسیان

-

چهارشنبه

15/3/98

دکتر محمودی قرا

-

پنج شنبه

16/3/98

دکتر خلعتبری

-

جمعه

17/3/98

دکتر شهلا پورقاسم

-

شنبه

18/3/98

دکتر هوشمند

دکتر اسدیان

يكشنبه

19/3/98

دکتر جعفرزاده

دکتر درویش اسکندری

دوشنبه

20/3/98

دکتر عباسیان

دکتر کلیم دست

سه شنبه

21/3/98

دکتر خلعتبری

دکتر اسدیان

چهارشنبه

22/3/98

دکتر سروناز صدری

دکتر رئیس علی اکبری

پنج شنبه

23/3/98

دکتر محمودی قرا

-

جمعه

24/3/98

دکتر نصرآبادی

-

شنبه

25/3/98

دکتر صداقت

دکتر کامروان

يكشنبه

26/3/98

دکتر خلعتبری

دکتر درویش اسکندری

دوشنبه

27/3/98

دکتر منتظری

دکتر اقمشه

سه شنبه

28/3/98

دکتر عباسیان

دکتر کامروان

چهارشنبه

29/3/98

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رئیس علی اکبری

پنج شنبه

30/3/98

دکتر نصرآبادی

-

جمعه

31/3/98

دکتر جعفرزاده

-

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی