پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران در خرداد ماه

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

سه شنبه

1/3/97

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

چهارشنبه

2/3/97

دکتر صدری

دکتر حسینی سوق

پنج شنبه

3/3/97

دکتر اسدیان

-

جمعه

4/3/97

دکتر صدری

 

شنبه

5/3/97

دکتر کامروان

دکتر جعفری

يكشنبه

6/3/97

دکتر اقمشه

دکتر حسینی سوق

دوشنبه

7/3/97

دکتر درویش اسکندری

دکتر دیباجی

سه شنبه

8/3/97

دکتر متینا پورقاسم

دکتر نصیری فر

چهارشنبه

9/3/97

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر امیریان

پنج شنبه

10/3/97

دکتر اسدیان

-

جمعه

11/3/97

دکتر کامروان

 

شنبه

12/3/97

دکتر درویش اسکندری

دکتر جعفری

يكشنبه

13/3/97

دکتر صدری

-

دوشنبه

14/3/97

دکتر شریعتخواه

 

سه شنبه

15/3/97

دکتر متینا پورقاسم

 

چهارشنبه

16/3/97

دکتر رئیس علی اکبری

 

پنج شنبه

17/3/97

دکتر اسدیان

-

جمعه

18/3/97

دکتر اقمشه

 

شنبه

19/3/97

دکتر شریعتخواه

دکتر دیباجی

يكشنبه

20/3/97

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر حسینی سوق

دوشنبه

21/3/97

دکتر اقمشه

دکتر نصیری فر

سه شنبه

22/3/97

دکتر کامروان

دکتر امیریان

چهارشنبه

23/3/97

دکتر شریعتخواه

دکتر جعفری

پنج شنبه

24/3/97

دکتر شریعتخواه

-

جمعه

25/3/97

دکتر درویش اسکندری

 

شنبه

26/3/97

دکتر کلیم دست

 

يكشنبه

27/3/97

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر حسینی سوق

دوشنبه

28/3/97

دکتر صدری

دکتر دیباجی

سه شنبه

29/3/97

دکتر کلیم دست

دکتر نصیری فر

چهارشنبه

30/3/97

دکتر درویش اسکندری

دکتر حسینی سوق

پنج شنبه

31/3/97

دکتر متینا پورقاسم

-


 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی