دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
 ١٠:٩ - 1396/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست فرهنگی بصیرت و ولایت
با حضور سرگروه ها و اعضای خلقه های صالحین
 ١٣:٩ - 1396/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از بخش های مختلف مرکز روانپزشکی "رازی" دیدن کرد
نشست سرگروه های حلقه صالحین بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
مدیر امور فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی«ع» از بیماران مرکز روانپزشکی رازی عیادت کرد

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان دی ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

جمعه

1/10/96

 

يكشنبه

17/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

2/10/96

دکتر فتحی

دکتر جعفری

دوشنبه

18/10/96

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

3/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

19/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی

دوشنبه

4/10/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

20/10/96

دکتر موسویان

دکتر صفوی

سه شنبه

5/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی

پنجشنبه

21/10/96

دکتر جعفرآباد

چهارشنبه

6/10/96

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

22/10/96

 

پنجشنبه

7/10/96

دکتر کیمیاقلم

شنبه

23/10/96

دکتر فتحی

دکتر جعفری

جمعه

8/10/96

 

يكشنبه

24/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

9/10/96

دکتر صفوی

دکتر جعفرآباد

دوشنبه

25/10/96

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

10/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

26/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر آیتی

دوشنبه

11/10/96

دکتر شریعت

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

27/10/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

12/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

پنجشنبه

28/10/96

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

13/10/96

دکتر موسویان

دکتر کیانی

جمعه

29/10/96

 

پنجشنبه

14/10/96

دکتر مرتضوی

شنبه

30/10/96

دکتر فتحی

دکتر موسویان

جمعه

15/10/96

 

 

 

 

شنبه

16/10/96

دکتر فتحی

دکتر جعفرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی