دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦
جشن عید غدیر خم با حضور هنرمند عزیز کشورمان آقای گلریز
کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت
عیادت خادمین حرم حضرت معصومه (س) از بیماران بیمارستان روانپزشکی رازی در آستانه دهه کرامت

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان مهر ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

شنبه

1/7/96

دکتر موسویان

دکتر جعفری

دوشنبه

17/7/96

دکتر جعفرآباد

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

2/7/96

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

18/7/96

دکتر مرتضوی

دکتر صفوی

دوشنبه

3/7/96

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

19/7/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

4/7/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

پنجشنبه

20/7/96

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

5/7/96

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

جمعه

21/7/96

 

پنجشنبه

6/7/96

دکتر جعفرآباد

شنبه

22/7/96

دکتر موسویان

دکتر فتحی

جمعه

7/7/96

 

يكشنبه

23/7/96

دکتر مرتضوی

دکتر کیانی

شنبه

8/7/96

 

دوشنبه

24/7/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

يكشنبه

9/7/96

 

سه شنبه

25/7/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

دوشنبه

10/7/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

26/7/96

دکتر موسویان

دکتر آیتی

سه شنبه

11/7/96

دکتر مرتضوی

دکتر محمدکریمی

پنجشنبه

27/7/96

دکتر صفوی

چهارشنبه

12/7/96

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

28/7/96

 

پنجشنبه

13/7/96

دکتر جعفرآباد

شنبه

29/7/96

دکتر موسویان

دکتر فتحی

جمعه

14/7/96

 

يكشنبه

30/7/96

دکتر مرتضوی

دکتر کیمیاقلم

شنبه

15/7/96

دکتر موسویان

دکتر فتحی

 

 

 

يكشنبه

16/7/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی