چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
مراسم تکریم و معارفه مدیر مرکز روانپزشکی رازی
با حضور معاون توسعه و درمان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
.
 ٠٨:٠ - 1397/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٣ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید سرزده دادستان ری به اتفاق هیات همراه از مرکز روانپزشکی رازی
دیدار رئیس اداره مددکاری و مشاور معاون وزیر بهداشت درمان، آموزش پزشکی
نمایشگاه نفش و جایگاه هنر در توانبخشی بیماران

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان آبان ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

سه شنبه

1/8/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

پنجشنبه

17/8/97

 

چهارشنبه

2/8/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

18/8/97

 

پنجشنبه

3/8/97

دکتر جعفری

شنبه

19/8/97

دکتر موسویان

دکتر علوی

جمعه

4/8/97

 

يكشنبه

20/8/97

دکتر کیمیاقلم

دکتر مرتضوی

شنبه

5/8/97

دکتر موسویان

دکتر آیتی

دوشنبه

21/8/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

يكشنبه

6/8/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

22/8/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

دوشنبه

7/8/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

23/8/97

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

سه شنبه

8/8/97

 

پنجشنبه

24/8/97

دکتر مرتضوی

چهارشنبه

9/8/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

25/8/97

 

پنجشنبه

10/8/97

دکتر جعفرآباد

شنبه

26/8/97

دکتر جعفرآباد

دکتر صفوی

جمعه

11/8/97

 

يكشنبه

27/8/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

12/8/97

دکتر کیمیاقلم

دکتر علوی

دوشنبه

28/8/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

13/8/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

29/8/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

14/8/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

30/8/97

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

سه شنبه

15/8/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

 

 

 

چهارشنبه

16/8/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی