سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
معاونت درمان و توانبخشي
 

معاون درمان و توانبخشی : خانم دکتر سمیعی

كادر درماني و نحوه پذيرش بيمارستان

بيماران متقاضي دريافت كمكهاي روانشناسي از اين مركز مي‌توانند ابتدا به درمانگاه رازي واقع در خيابان شوش مراجعه و پس از تشكيل پرونده و ويزيت پزشك از خدمات سر پايي يا بستري اين اين مركز استفاده نمايند. در درمانگاه رازي همه روزه به جز روزهاي تعطيل دو روانپزشك به ويزيت بيماران مي‌پردازد. در صورتي كه بيمار با تشخيص پزشك نياز به بستري داشته باشد پس از انجام مقدمات امر، به بيمارستان ارجاع ميگردد. خدمات غير روانپزشكي و دندانپزشكي اين مركز مختص بيماران بستري و تا زمان ترخيص از بيمارستان مي‌باشد.

 

 كادر درماني بيمارستان متشكل از تخصص هاي مختلف به شرح زيرمي‌باشد كه تحت نظارت معاونت درمان به ارائه خدمات مشغول هستند.

1) كادر پزشكي

 2 ) پرستاري

 3 ) روانشناسي

4 ) مددكاري

5 ) كاردرماني

6 ) دندانپزشكي

 7) فيزيوتراپي

8 ) راديولوژي

9 ) آزمايشگاه

 10 ) بخش شوك

كادر پزشكي شامل: 19 روانپزشك: ( دكتر حميد مرتضوي-  دكتر بابك جعفري- دكتر نبي... دريجاني- دكتر سليمه موسوي- دكتر پونه كيميا قلم- دكتر گيتا صديقي- دكتر رضا دانشمند رخي- دكتر نيلوفر انصاري- دكتر محمد آيتي- دكتر جهانفر وحيدي- دكتر فرشته شاكري- دكتر منصوره كياني دهكردي- دكتر منصوره اردشيرزاده- دكتر اسماعيل محبوبي- دكتر محمد صادق جعفر آباد- دكتر اردشير احتشامي - دكتر فيروزه جعفري- دكتر مهوش رضا قلي بيگي- دكتر كيومرث مكي نژاد)

2 متخصص داخلي: ( دكتر پريسا فلاح و دكتر اكبر واعظي)

2 متخصص مغز و اعصاب: ( دكتر زهرا نيكنام و دكتر تانيا سعيدي)

1 متخصص بيهوشي: (دكتر پيام نوروزي)

3 دندانپزشك: ( دكتر قاسم صادقي -  دكتر عين ا...چرامين-  دكترحسن حاجي سلطاني)

1 دكتر داروساز: ( دكتر جعفر باباپور)

1 دكتر آزمايشگاه :( دكتر مژده مهديان)

1 متخصص طب فيزيكي : ( دكتر مهسا عاشقان)

9  پزشك عمومي: (دكتر مجيد خليفه سلطاني- دكتر سيد مهدي موسويان-دكتر  عباس عزيزي خويي- دكتر نازنين شاه حسيني- دكتر اعظم سليماني ملك آبادي- دكتر نسترن بيات- دكتر محمد حسين ذهبي- دكتر رجا وارسته و دكتر رضا عزيزي)

 

بيماران متقاضي دريافت كمكهاي روانشناسي از اين مركز مي‌توانند ابتدا به درمانگاه رازي واقع در خيابان شوش مراجعه و پس از تشكيل پرونده و ويزيت پزشك از خدمات سر پايي يا بستري اين اين مركز استفاده نمايند. در درمانگاه رازي همه روزه به جز روزهاي تعطيل دو روانپزشك به ويزيت بيماران مي‌پردازد. در صورتي كه بيمار با تشخيص پزشك نياز به بستري داشته باشد پس از انجام مقدمات امر، به بيمارستان ارجاع ميگردد. خدمات غير روانپزشكي و دندانپزشكي اين مركز مختص بيماران بستري و تا زمان ترخيص از بيمارستان مي‌باشد.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی