***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > معاونت آموزشی  > دفتر آموزش > کارشناس واحد سمعی و بصری 
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه محمدی

رشته تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی/ گرایش تکنولوژی آموزش دانشگاه علامه طباطبایی       کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

عنوان شغل: کارشناس سمعی و بصری

تلفن داخلی: 286

 

شرح وظایف واحد سمعی و بصری

 

     جمع آوري، تجزیه و تحلیل، مطالعه و بررسی اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت فعالیت‌های سمعی و بصری؛

     نظارت بر تجهيز بيمارستان به وسايل نوين كمك آموزشي؛

     تلاش در جهت آشنایی با آخرین نرم‌افزارها و سیستم های آموزشی مورد نیاز؛

     ارزيابي و انتخاب مواد و تجهيزات کمک آموزشي مورد نیاز جهت خريد؛

     ارائه پيشنهادات و راهكارهاي موثر جهت استفاده بهينه از ابزار و تجهيزات موجود؛

     سفارش خريد جهت وسايل كمك آموزشي، فيلم و سي‌دي؛

     ارتباط با مركز تكنولوژي آموزشي و سمعي و بصري دانشگاه جهت تبادل اطلاعات فني و آموزشي؛

     برنامه‌ريزي و زمان‌بندي استفاده از فضاها و تجهيزات کمک آموزشي؛

     آماده‌سازی تجهيزات سمعي و بصري براي برگزاري برنامه‌هاي آموزشی؛

     ارائه امكانات لازم به اساتيد و دانشجويان جهت بهبود فرايند تدريس؛

     همكاري در برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي در سطح بيمارستان؛

     تهيه فرم‌هاي مورد نياز جهت استفاده از امكانات مختلف؛

     نمايش فيلم يا برنامه‌ها طبق درخواست؛

     انجام سایر امور محوله از سوی معاونت آموزشی مرکز