***مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی مقدم شما را گرامی داشته و خشنودی شما اولویت نخست ماست و کارکنان این مرکز خود را مفتخر بلکه متعهد به خدمت صادقانه به شما مراجعین محترم دانسته و ایمان دارند رضای خالق به رضای مخلوق است *** حلول ماه رحمت و برکات و فیوضات الهی بر مسلمانان مبارک باد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > آیین نامه ها و راهنمای پژوهشی > آئین نامه تبدیل پایان نامه های دانشجویی به طرح تحقیقاتی  
شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨

 

 

 

آئین نامه تبدیل پایان نامه های دانشجویی به طرح تحقیقاتی

پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری قابلیت تبدیل شدن به طرح تحقیقاتی را با شرایط زیر دارا می باشند:

 1- فرایند تبدیل پایان نامه به طرح همانند طرحهای تحقیقاتی دیگر خواهد بود.

  پروپوزال به مدیر گروه / مرکز ارائه می شود.

  پروپوزال ارائه شده جهت داوری به 2 داور ارسال می گردد.

چک لیست های داوری تکمیل شده به مدیر گروه / مرکز ارائه می شود)به صورت فایل.(

طرح در شورای پژوهشی گروه / مرکز بررسی و به تصویب می رسد.

پروپوزال، چک لیست های داوری و صورت جلسه شورای پژوهشی گروه / مرکز از طریق اتوماسیون به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال می گردد.                 

2- اعتبار این طرحها جزو سقف اعتبار استاد راهنما محسوب نمی شود. 

3- در برآورد اعتبار این طرحها هیچ گونه حق التحقیقی برای استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو نباید منظور گردد، و اعتبار تخصیص یافته به طرح، تنها صرف هزینه های تحقیق خواهد شد. 

4- مسئولیت مالکیت معنوی عایدات طرح، به عهده استاد راهنما خواهد بود. 

5- سقف اعتبار برای پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد 3 میلیون تومان و برای دکتری و دستیاری  5 میلیون خواهد بود.

6-مجری متعهد می گردد مقالات انتشار یافته از طرح)مازاد بر مقالات موظفی، یک مقاله در پایگاه های گروه 2 برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و 1 مقاله در پایگاه های گروه 1 برای رساله دکتری، با افیلیشن یکی از مراکز تحقیقات(را قبل از تسویه حساب نهایی دانشجو به معاونت تحویل نماید.

تبصره: در صورت درخواست اعتبار بالاتر از سقف اعلام شده، به ازای هر یک میلیون تومان 2 امتیاز نیز به تعهد ماده 6  اضافه خواهد شد .