سه شنبه ٠٢ مهر ١٣٩٨
برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان مهر ماه

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

دوشنبه

1/7/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

16/7/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

2/7/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

17/7/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

3/7/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

18/7/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

4/7/98

دکتر دودانگی

جمعه

19/7/98

دکتر حبیبی

جمعه

5/7/98

دکتر حبیبی

شنبه

20/7/98

دکتر دودانگی

شنبه

6/7/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

21/7/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

7/7/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

22/7/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

8/7/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

23/7/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

9/7/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

24/7/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

10/7/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

25/7/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

11/7/98

دکتر حبیبی

جمعه

26/7/98

دکتر دودانگی

جمعه

12/7/98

دکتر دودانگی

شنبه

27/7/98

دکتر حبیبی

شنبه

13/7/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

28/7/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

14/7/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

29/7/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

15/7/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

30/7/98

دکتر دودانگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی