دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
بیمه های طرف قرارداد
 

 

ردیف

نام بیـمه

1

تـأمیـن اجتـماعی

2

ارتـش

3

نیروهای مسلح

4

بیمه سلامت ایرانیان (کارمندی، روستایی، سایر اقشار، سلامت همگانی)

5

کمیته امداد امام خمینی (ره)  ارائه معرفی نامه از کمیته امداد الزامی است

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی