دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران مهر ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

دوشنبه

1/7/98

دکتر جمالی

دکتر منتظری

سه شنبه

2/7/98

دکتر دیلمی

دکتر کلیم دست

چهارشنبه

3/7/98

دکتر فلاح پور

دکتر درویش اسکندری

پنج شنبه

4/7/98

دکتر شهبازی

-

جمعه

5/7/98

دکتر لطف

 

شنبه

6/7/98

دکتر دیبایی

دکتر اقمشه

يكشنبه

7/7/98

دکتر مرادزاده

دکتر صداقت

دوشنبه

8/7/98

دکتر افتخاریان

دکتر محمودی قرا

سه شنبه

9/7/98

دکتر مظلومی

دکتر خلعتبری

چهارشنبه

10/7/98

دکتر کریمی

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

11/7/98

دکتر دیلمی

-

جمعه

12/7/98

دکتر دیبایی

 

شنبه

13/7/98

دکتر افتخاریان

دکتر عباسیان

يكشنبه

14/7/98

دکتر لطف

دکتر رئیس علی اکبری

دوشنبه

15/7/98

دکتر دیلمی

دکتر جباری

سه شنبه

16/7/98

دکتر مظلومی

دکتر کامروان

چهارشنبه

17/7/98

دکتر جمالی

دکتر اسدیان

پنج شنبه

18/7/98

دکتر فلاح پور

-

جمعه

19/7/98

دکتر مرادزاده

 

شنبه

20/7/98

دکتر فلاح پور

دکتر سروناز صدری

يكشنبه

21/7/98

دکتر جمالی

دکتر شهلا پورقاسم

دوشنبه

22/7/98

دکتر شهبازی

دکتر عباسیان

سه شنبه

23/7/98

دکتر موسیوند

دکتر محمودی قرا

چهارشنبه

24/7/98

دکتر کریمی

دکتر هوشمند

پنج شنبه

25/7/98

دکتر مظلومی

-

جمعه

26/7/98

دکتر موسیوند

 

شنبه

27/7/98

دکتر شاه علی

 

يكشنبه

28/7/98

دکتر شهبازی

دکتر نصرآبادی

دوشنبه

29/7/98

دکتر کریمی

دکتر خلعتبری

سه شنبه

30/7/98

دکتر شاه علی

دکتر جعفرزاده

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی