دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
معاونت پژوهشی
 

 

 

معاون پ‍‍ژوهشي مركز : دکتر بهمن دیه جی

رتبه علمی: استاديار

مقطع و رشته تحصیلی: تخصص روانپزشكي

گروه آموزشی: روانپزشكي

اطلاعات تکمیلی

 

تلفن تماس : 33401223 الي 33401219

دورنگار : 33401604

 

 

 

 

 
 

< >

 

<>

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی