***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > پیشنهادات و انتقادات کارکنان > انتقادات 
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧

 

 انتقادات
 نام و نام خانوادگی :
 شماره همراه :
 عنوان شغل :
 پست الکترونیک :
 شرح انتقاد :