شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان مهر ماه 

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

يكشنبه

1/7/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

16/7/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

2/7/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

17/7/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

3/7/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

18/7/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

4/7/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

19/7/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

5/7/97

دکتر حبیبی

جمعه

20/7/97

دکتر دودانگی

جمعه

6/7/97

دکتر دودانگی

شنبه

21/7/97

دکتر حبیبی

شنبه

7/7/97

دکتر حبیبی

يكشنبه

22/7/97

دکتر دودانگی

يكشنبه

8/7/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

23/7/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

9/7/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

24/7/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

10/7/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

25/7/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

11/7/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

26/7/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

12/7/97

دکتر دودانگی

جمعه

27/7/97

دکتر حبیبی

جمعه

13/7/97

دکتر حبیبی

شنبه

28/7/97

دکتر دودانگی

شنبه

14/7/97

دکتر دودانگی

يكشنبه

29/7/97

دکتر حبیبی

یکشنبه

15/7/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

30/7/97

دکتر دودانگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی