جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
 ١٠:١٥ - 1397/04/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری محفل انس با قرآن و حضور قاریان بین المللی
در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
 ١٦:١١ - 1397/03/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آگهی مناقصه واگذاری امور نگهداری سیستم تصفیه خانه فاضلاب
جلسه مسئولین واحدهای مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در تیر ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

         شيفت عصر و شب

                                       دستيار سال اول                                                             دستيار سال دوم                                    دستيار سال سوم                  دستیار سال چهارم

                                                                                              Bed manager            

جمعه

1/4/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر کامروان

دکتر امیریان

 

شنبه

2/4/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر خلعتبری

دکتر صدری

دکتر حسینی سوق

 

يكشنبه

3/4/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر جعفرزاده

دکتر متینا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

دکتر ایازی

 

دوشنبه

4/4/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر منتظری

دکتر کلیم دست

دکتر نصیری فر

 

سه شنبه

5/4/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

دکتر اسماعیلی شاندیز

 

چهارشنبه

6/4/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر درویش اسکندری

دکتر صباغی

 

پنج شنبه

7/4/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر کامروان

دکتر کلیم دست

دکتر وطن خواه

 

جمعه

8/4/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر خلعتبری

دکتر شریعتخواه

-

 

شنبه

9/4/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر منتظری

دکتر کلیم دست

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر نصیری فر

 

يكشنبه

10/4/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر صدری

دکتر حسینی سوق

 

دوشنبه

11/4/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر نصرآبادی

دکتر اقمشه

دکتر امیریان

 

سه شنبه

12/4/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر کامروان

دکتر وطن خواه

 

چهارشنبه

13/4/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر جعفرزاده

دکتر درویش اسکندری

دکتر اقمشه

دکتر جعفری

 

پنج شنبه

14/4/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر منتظری

دکتر شریعتخواه

-

 

جمعه

15/4/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر صداقت

دکتر اقمشه

-

 

شنبه

16/4/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر درویش اسکندری

دکتر جعفری

 

يكشنبه

17/4/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

-

 

دوشنبه

18/4/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر هوشمند

دکتر کامروان

-

 

سه شنبه

19/4/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر جعفرزاده

دکتر رئیس علی اکبری

-

 

چهارشنبه

20/4/97

-

-

-

-

 

پنج شنبه

21/4/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر منتظری

دکتر کلیم دست

دکتر صباغی

 

جمعه

22/4/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر صداقت

دکتر صدری

دکتر جعفری

 

شنبه

23/4/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر کامروان

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر اسماعیلی شاندیز

 

يكشنبه

24/4/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر نصرآبادی

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر ایازی

 

دوشنبه

25/4/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر جعفرزاده

دکتر شریعتخواه

دکتر نصیری فر

 

سه شنبه

26/4/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر خلعتبری

دکتر صدری

دکتر وطن خواه

 

چهارشنبه

27/4/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر صداقت

دکتر متینا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

دکتر صباغی

 

پنج شنبه

28/4/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر هوشمند

دکتر اقمشه

دکتر اسماعیلی شاندیز

 

جمعه

29/4/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر منتظری

دکتر درویش اسکندری

-

 

شنبه

30/4/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 

يكشنبه

31/4/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

دکتر ایازی

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی