جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
 ١٠:١٥ - 1397/04/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری محفل انس با قرآن و حضور قاریان بین المللی
در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
 ١٦:١١ - 1397/03/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آگهی مناقصه واگذاری امور نگهداری سیستم تصفیه خانه فاضلاب
جلسه مسئولین واحدهای مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان تیر ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

جمعه

1/4/97

 

يكشنبه

17/4/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

شنبه

2/4/97

دکتر شریعت

دکتر موسویان

دوشنبه

18/4/97

 

يكشنبه

3/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

19/4/97

دکتر فتحی

دکتر صفوی

دوشنبه

4/4/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

20/4/97

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

سه شنبه

5/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

پنجشنبه

21/4/97

دکتر صفوی

چهارشنبه

6/4/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

جمعه

22/4/97

 

پنجشنبه

7/4/97

دکتر جعفری

شنبه

23/4/97

دکتر آیتی

دکتر جعفرآباد

جمعه

8/4/97

 

يكشنبه

24/4/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

شنبه

9/4/97

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

دوشنبه

25/4/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

10/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

26/4/97

دکتر عزیزی خویی

دکتر فتحی

دوشنبه

11/4/97

دکتر محمدکریمی

دکتر شریعت

چهارشنبه

27/4/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

12/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

پنجشنبه

28/4/97

دکتر جعفری

چهارشنبه

13/4/97

دکتر موسویان

دکتر آیتی

جمعه

29/4/97

 

پنجشنبه

14/4/97

دکتر مرتضوی

شنبه

30/4/97

دکتر جعفرآباد

دکتر صفوی

جمعه

15/4/97

 

يكشنبه

31/4/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

شنبه

16/4/97

دکتر جعفرآباد

دکتر فتحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی