پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران در آبان ماه

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

سه شنبه

1/8/97

دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

چهارشنبه

2/8/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اقمشه

پنج شنبه

3/8/97

دکتر محمودی قرا

-

جمعه

4/8/97

دکتر صداقت

 

شنبه

5/8/97

دکتر هوشمند

دکتر شریعتخواه

يكشنبه

6/8/97

دکتر خلعتبری

دکتر صدری

دوشنبه

7/8/97

دکتر شهلا پورقاسم

-

سه شنبه

8/8/97

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

9/8/97

دکتر مرادی

دکتر امیریان

پنج شنبه

10/8/97

دکتر عباسیان

-

جمعه

11/8/97

دکتر هوشمند

 

شنبه

12/8/97

دکتر صداقت

دکتر متینا پورقاسم

يكشنبه

13/8/97

دکتر مرادی

دکتر صدری

دوشنبه

14/8/97

دکتر عباسیان

دکتر جعفری

سه شنبه

15/8/97

دکتر منتظری

-

چهارشنبه

16/8/97

دکتر نصرآبادی

 

پنج شنبه

17/8/97

دکتر محمودی قرا

 

جمعه

18/8/97

دکتر خلعتبری

 

شنبه

19/8/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

يكشنبه

20/8/97

دکتر جعفرزاده

دکتر صدری

دوشنبه

21/8/97

دکتر هوشمند

دکتر حسینی سوق

سه شنبه

22/8/97

دکتر محمودی قرا

دکتر اقمشه

چهارشنبه

23/8/97

دکتر خلعتبری

دکتر متینا پورقاسم

پنج شنبه

24/8/97

دکتر مرادی

-

جمعه

25/8/97

دکتر منتظری

 

شنبه

26/8/97

دکتر عباسیان

دکتر شریعتخواه

يكشنبه

27/8/97

دکتر نصرآبادی

دکتر دیباجی

دوشنبه

28/8/97

دکتر صداقت

دکتر بیات

سه شنبه

29/8/97

دکتر جعفرزاده

دکتر اقمشه

چهارشنبه

30/8/97

دکتر منتظری

دکتر امامیان


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی