چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران در شهریور ماه


روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

پنج شنبه

1/6/97

دکتر شریعتخواه

-

جمعه

2/6/97

 

 

شنبه

3/6/97

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر بیات

يكشنبه

4/6/97

دکتر صدری

دکتر متینا پورقاسم

دوشنبه

5/6/97

دکتر شریعتخواه

دکتر جعفری

سه شنبه

6/6/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

چهارشنبه

7/6/97

دکتر اقمشه

دکتر صدری

پنج شنبه

8/6/97

 

 

جمعه

9/6/97

 

 

شنبه

10/6/97

دکتر کامروان

دکتر صباغی

يكشنبه

11/6/97

دکتر شریعتخواه

دکتر کامروان

دوشنبه

12/6/97

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر دیباجی

سه شنبه

13/6/97

دکتر کامروان

دکتر رئیس علی اکبری

چهارشنبه

14/6/97

دکتر درویش اسکندری

دکتر کلیم دست

پنج شنبه

15/6/97

دکتر شهلا پورقاسم

-

جمعه

16/6/97

 

 

شنبه

17/6/97

دکتر کلیم دست

دکتر وطنخواه

يكشنبه

18/6/97

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر کلیم دست

دوشنبه

19/6/97

دکتر اقمشه

دکتر امیریان

سه شنبه

20/6/97

دکتر کامروان

دکتر اقمشه

چهارشنبه

21/6/97

دکتر درویش اسکندری

دکتر نصیری فر

پنج شنبه

22/6/97

دکتر کلیم دست

-

جمعه

23/6/97

 

 

شنبه

24/6/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

يكشنبه

25/6/97

دکتر شریعتخواه

دکتر صدری

دوشنبه

26/6/97

دکتر صدری

دکتر کامروان

سه شنبه

27/6/97

دکتر درویش اسکندری

دکتر رئیس علی اکبری

چهارشنبه

28/6/97

 

 

پنج شنبه

29/6/97

 

 

جمعه

30/6/97

 

 

شنبه

31/6/97

دکتر اقمشه

دکتر متینا پورقاسم

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی