***مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی مقدم شما را گرامی داشته و خشنودی شما اولویت نخست ماست و کارکنان این مرکز خود را مفتخر بلکه متعهد به خدمت صادقانه به شما مراجعین محترم دانسته و ایمان دارند رضای خالق به رضای مخلوق است *** روز جهانی حسابدار و هفته حسابداری گرامی باد*** روز دانشجو ، روز در هم آمیختن تقوا و ورع با علم و دانش اندوزی بر دانشجویان گرامی باد***

صفحه اصلي > منشور حقوقی بیمار 
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
منشور حقوقی بیمار
 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی