سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
واحد حقوق گیرندگان خدمت
 

 

     

 

معرفی واحد بهبود کیفیت

در سايه توجه روزافزون جوامع بين المللي به حقوق بشر، مفهوم حمايت از حقوق بيمار نيز در سيستم ­هاي بهداشتي باب شد و از اهميت ويژه اي برخوردار گشت.  امروزه نگراني­ هايي پيرامون انتخاب بيماران، احترام به ارزش ­هايشان و دستيابي به خدمات مطلوب سلامتي پيچيده ­تر از پيش شده است. انتظارات بيماران افزايش يافته و خواهان دريافت خدمات بهتري هستند. آنها مي ­خواهند در فرايند تصميم گيري مشاركت بيشتري داشته باشند. در خصوص روش­ ها يا درمان­ هاي پيشنهاد شده و جايگزين­ هايشان حق انتخاب داشته باشند. در واقع مي­ توان با صراحت گفت؛ آگاهي عمومي پيرامون حقوق بيمار افزايش يافته است. گواه چنين امري، ادعاها و دادخواست­ هاي فراوان مردم به دادگاه ­هاست.


ايران در سال 1380 نخستين منشور حقوقي را به تصويب رساند و نسخه نهايي ويرايش شده در سال 1388 منتشر و در دسترس بيمارستان­ ها قرار گرفت. اين منشور به فراداد پنج محور مهمِ

1.      دريافت خدمات مطلوب سلامت،

2.      دريافت اطلاعات به نحو مطلوب و به ميزان كافي،

3.      حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه،

4.      احترام به حريم خصوصي و

5.       دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات پرداخته است (منشور حقوق بيمار، 1388).

اما براستي خود ما ارائه دهندگان خدمت تا چه اندازه از جزييات اين حقوق آگاهيم؟ و پرسش مهم­تر، نگرش ما نسبت به حقوق بيماران چيست؟ صادقانه از خود بپرسيم آيا براي بيمار و خانواده ­اش موضوعاتي مثل داشتن اطلاعات را حق آنها مي­دانم يا همانند سال­هاي گذشته با همان ديدگاه به بيمار و خانواده­ اش مي­ نگرم؟ و با اين توجيه دروني در اندك شماري از ما كه "اين بيمار روان است و چه مي­ فهمد" او را در اين وادي تنها مي ­گذاريم؟

به نظر مي­رسد به موازات آگاه نمودن بيماران و خانواده ­هاي ايشان به عنوان گيرندگان خدمت، شايسته و بايسته است در زمينه تغيير نگرش خودمان بكوشيم؛ چرا كه تا اين مهم رخ ندهد دستيابي به اهداف مد نظر منشور نيز مسير دشواري را مي­ پيمايد. واحد حقوق گيرندگان خدمت از جمله واحدهايي است كه بدون ياري و اتحاد تمامي كاركنان بيمارستان ابتر است و تلاشش به جايي نخواهد رسيد. در اين ميان، نمي­توان از تمامي همكاراني كه به رغم فضاي دشوار و طاقت فرساي كار با بيماران روان، خالصانه براي بهبودي ايشان تلاش مي­كنند و آنها را عزيز مي­ شمارند، بدون قدر داني گذشت.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی