سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
رضایت سنجی گیرندگان خدمت (اختصاصی)
 

 رضایت سنجی گیرندگان خدمت (اختصاصی)
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی توسط کارکنان گیرندگان خدمت :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی توسط کارکنان بخش شوک :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی توسط کارکنان فیزیوتراپی :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی توسط کارکنان تصویربرداری :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی توسط کارکنان آمبولانس :
 میزان رضایت شما از ارائه راهنمایی ها و آموزش های لازم توسط کارکنان بخش شوک :
 میزان رضایت شما از ارائه راهنمایی ها و آموزش های لازم توسط کارکنان فیزیوتراپی :
 میزان رضایت شما از ارائه راهنمایی ها و آموزش های لازم توسط کارکنان تصویربرداری :
 میزان رضایت شما از ارائه راهنمایی ها و آموزش های لازم توسط کارکنان حقوق گیرندگان خدمت :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمات توسط کارکنان بخش شوک :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمات توسط کارکنان فیزیوتراپی :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمات توسط کارکنان تصویربرداری :
 آیا در صورت بروز مجدد بیماری این بیمارستان را انتخاب خواهید کرد؟ :
 آیا این بیمارستان را به دوستان، آشنایان یا بستگان خود پیشنهاد می دهید؟ :
 لطفا دلایل خود را مرقوم فرمایید :
 در صورت تمایل شماره تماس خود را جهت پیگیری دقیق تر مرقوم فرمایید :
دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی