صفحه اصلي > واحد حقوق گیرندگان خدمت > رضایت سنجی کارکنان مرکز 
سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩

 

سپاس از مشارکت شما


 رضایت سنجی شغلی کارکنان
 سن :
 جنسیت * :
 وضعیت تاهل :
 سطح تحصیلات* :
 رسته شغلی :
 وضعیت استخدامی* :
 نوبت کاری* :
 وضعیت اقتصادی :
 سابقه بیماری های جسمی* :بلی
خیر
 سابقه بیماری های روانی* :بلی
خیر
 آیا شغل فعلی شما با رشته تحصیلی تان تناسب دارد؟* :بلی
خیر
تا حدی
 آیا شغل شما مورد پذیرش و حمایت خانواده است؟* :بلی
خیر
تا حدی
 عملکرد رئیس بیمارستان* :
 عملکرد مدیر بیمارستان* :
 عملکرد معاون درمان بیمارستان* :
 عملکرد مدیر پرستاری بیمارستان* :
 عملکرد سوپروایزر شیفت مرتبط بیمارستان* :
 نحوه پاسخگویی رئیس بیمارستان* :
 نحوه پاسخگویی مدیر بیمارستان* :
 نحوه پاسخگویی معاون درمان بیمارستان* :
 نحوه پاسخگویی مدیر پرستاری* :
 تاثیرگذار بودن پیشنهادات و انتقادات کارکنان در تصمیم گیری های مدیران و مسئولان* :
 انجام امور در بیمارستان بر اساس برنامه ریزی قبلی* :
 میزان نقش شما در برنامه ریزی های بیمارستان* :
 میزان رضایت از نحوه انتخاب مسئولین واحدها* :
 حمایت از کارکنان زیرمجموعه توسط مدیر واحد محل خدمت* :
 عدم تبعیض رفتار مدیر واحد محل خدمت با کارکنان* :
 نحوه رسیدگی به مشکلات کاری کارکنان* :
 نحوه پاسخگویی و پیگیری مسئول واحد* :
 نحوه تشویق کارکنان به هنگام انجام فعالیت ها به بهترین شکل* :
 نحوه برخورد مدیر واحد به هنگام ارتکاب اشتباه ناخاواسته از سوی کارکنان* :
 نحوه نظارت مدیر واحد بر امور درون بخشی* :
 نحوه عملکرد سرپرست واحد (سرپرستار، مسئول یا مدیر واحد)* :
 نحوه رسیدگی به مشکلات شخصی پرسنل* :
 خوشایند بودن ارتباط با همکاران* :
 مسئولیت پذیر بودن همکاران در انجام وظایف محوله* :
 احترام گذاشتن همکاران به حریم یکدیگر* :
 میزان همکاری همکاران با یکدیگر در مواقع بالا رفتن حجم کاری :
 میزان همکاری همکاران با یکدیگر در حل و فصل مشکلات فردی و گروهی* :
 میزان حمایت عاطفی و هیجانی همکاران از یکدیگر در مواقع بروز بحران های شخصی* :
 نحوه اطلاع رسانی به همکاران در سطح بیمارستان* :
 موثر و کارآمد بودن ساز و کار دریافت پیشنهادات و انتفادات کارکنان* :
 پاسخ دهی و رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات کارکنان* :
 میزان ارتباط و همکاری بین واحدهای مختلف بیمارستان* :
 مشخص بودن حریم کاری واحدها بر اساس شرح وظایف* :
 ساختار فیزیکی فضای محیط کار* :
 وضعیت بهداشتی بیمارستان* :
 ابزار وسایل و تجهیزات موجود برای انجام کار* :
 رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان* :
 اقدامات صورت گرفته برای به حداقل رسیدن خطرات تهدید کننده محیط کار* :
 تناسب وظایف محوله در سطح واحد با سطح تحصیلات و تخصص شما* :
 قابل قبول بودن حجم وظایف محوله* :
 تناسب حجم کاری با ساعات حضور شما در محل خدمت* :
 چارچوب زمانی تعیین شده برای انجام وظایف محوله* :
 میزان امنیت شغلی* :
 شأن و منزلت شغلی* :
 شفاف بودن شرح وظایف شغلی* :
 تنوع وظایف شغلی* :
 جذابیت وظایف محوله* :
 رعایت عدالت در ارزشیابی کارکنان* :
 تناسب فرم های ارزشیابی با شرح وظایف شما* :
 ارزشیابی مبتنی بر عملکرد* :
 عملکرد واحد آموزش بیمارستان *در برگزاری دوره های ضمن خدمت متناسب با شرح وظایف واحدهای مختلف :
 فراهم سازی بستر مناسب جهت ارتقای مهارت های شغلی کارکنان* :
 فراهم بودن بستر مناسب جهت ادامه تحصیل* :
 عادلانه بودن فرصت های ارتقاء شغلی* :
 فراهم بودن فرصت ارتقائ شغلی بر حسب توانایی کارکنان* :
 امکانات و تسهیلات رفاهی موجود در بیمارستان :
 نحوه دسترسی به تسهیلات کتابخانه ای، اینترنت و چندرسانه ای :
 کمیت و کیفیت امکانات ورزشی بیمارستان :
 نحوه ارائه سرویس ایاب و ذهاب :
 امکانات و تسهیلات رفاهی فراهم شده از سوی بیمارستان جهت استفاده خانواده کارکنان* :
 کمیت و کیفیت تسهیلات تغذیه ای موجود در بیمارستان* :
 رضایت از فضای موجود برای استراحت و صرف میان وعده روزانه* :
 ارائه تسهیلات خدماتی (پذیرایی چای، نظافت اتاق ها و میزها و ...) در واحدها و بخش های محل خدمت* :
 تناسب حقوق دریافتی با میزان کار انجام شده* :
 میزان دریافتی های جانبی علاوه بر حقوق (اضافه کار، کارانه و ...)* :
 نحوه تشویق و ارائه پاداش به کارکنان از سوی حوزه مدیریت* :
 خدمات بیمه ای (حمایت بیمه، بازپرداخت، بیمه مکمل)* :
 تامین رفاه نسبی با مجموع دریافتی ها از بیمارستان* :
 نحوه آموزش در خصوص ایمنی بیمار* :
 امکانات و ملزومات لازم جهت حفظ ایمنی بیمار* :
 کاربردی بودن فرم گزارش خطای بیمارستان* :
 اثربخشی فرآیند گزارش خطاهای بیمارستان* :
 در کل میزان رضایت خود را با ذکر عدد بین 1 تا 10 بیان کنید* :
 لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را مرقوم فرمایید :
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2445
 بازدید امروز : 2533
 کل بازدید : 1641265
 بازدیدکنندگان آنلاین : 2
 زمان بازدید : 3.16
دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی