سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
کارگاههای توانبخشی
 

سرپرست کارگاههای توانبخشی حرفه ای : حسین بابایی

 

تعریف توانبخشی حرفه­ای

بر اساس تعریف سازمان بین المللی کار، توانبخشی حرفه ای فرآیندی از خدمات مستمر و هماهنگ توانبخشی است که در ابعاد ارزشیابی و راهنمایی حرفه ای، آموزش حرفه ای، کاریابی و اشتغال، در جهت توانمند سازی فرد برای دستیابی و ابقا در شغل مناسب ارائه می شود.

اهداف توانبخشی حرفه ای

-         رشد باورها و انگیزه های خود ارزشی در فرد

-         جلوگیری از عود بیماری

-         افزایش استقلال فردی

-         آشکار کردن و توسعه کیفیت های کاری افراد ناتوان

-         ارائه فرصتهای حرفه ای مناسب برای ایشان

-         برطرف کردن نیازهای آموزشی افراد ناتوان

 

کارگاههای توانبخشی حرفه ای مرکز در دو ساختمان مجزا با در نظر گرفتن جنسیت مراجعین، مشغول به ارائه خدمات می­باشد.

در همین راستا حرفه­هایی که در کارگاه آقایان آموزش داده می­شوند، شامل موارد ذیل می­باشد:

معرق و منبت، نقاشی، سفالگری، شمع سازی، قابسازی، جوراب بافی، دوخت پلاستیک، موسیقی، تئاتر و خیاطی و حرفه­هایی که در کارگاه بانوان آموزش داده می­شوند شامل موارد ذیل می باشد: بافندگی، گل سازی، گلدوزی، قالی بافی، حصیربافی، عروسک سازی و خیاطی. کارگاههای توانبخشی حرفه­ای در این مرکز با در اختیار داشتن فضای مجهز به عنوان کتابخانه، فرصت مطالعه کتاب­ها را نیز  برای مراجعین فراهم آورده است.

لازم به ذکر است فعالیت­های حرفه­ای ذکر شده با در نظر گرفتن میزان توانایی و ناتوانی مراجعین قابلیت درجه بندی و تطابق دارند و برای هر مراجع در سطح مناسب ایشان ارائه می­شوند و در هر کارگاه مراجعین برای کسب مهارت­های حرفه­ای مورد نظر، تحت آموزش مربیان حرفه­ای قرار می­گیرند.

 

 

فرایند توانبخشی در کارگاه­های توانبخشی

1)       ارجاع

2)       ارزیابی اولیه

3)      ارجاع به کارگاه حرفه­ای

4)      ارزیابی ثانویه

5)      ارزیابی مجدد

 


سمعی- بصری بیماران

فيلم درماني به معناي بهبود بخشيدن بيماران توسط نمايش فيلم براي آنهاست كه نوع فيلم ها با توجه به شرايط باليني بيماران متفاوت است.. در نمایش فیلم ما با هيجانات افراد سروكار داريم و اگر بخواهيم مي ­توانيم هيجانات بيماران را ضمن و يا بعد از تماشاي فيلم تحليل نماييم.

نمایش فیلم ، بخصوص روش بسیار موثری برای کودکان است. بیان احساسات برای کودکان بسیار مهم  و اساسی است. این در حالی است که ممکن است کودکان کلمات و افعال بیانی مناسب را در اختیار نداشته باشند. اما از طریق فیلم احساسات و شرایط بوجود آمده برای شخصیت را می بینند و با آن همانند پنداری می کنند. گویی که خود صاحب همان احساسات و شرایط هستند. این به آنها کمک می­کند که راجع به احساسات و هیجانات خود صحبت کنند.

این فعالیت تحت نظارت کارگاه­های توانبخشی درقسمت سمعی و بصری انجام می­گیرد.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی