سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
رئیس بیمارستان
 

                                                                                                                                                                                    

دکتر رضا دانشمند رخی

روانپزشک

 

تلفن محل کار: 2-33401231 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی