جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩
اداره پشتیبانی
 

 

 

سرپرست اداره پشتیبانی : محمد ترکاشوند

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی