جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩
مرکز درمان سوء مصرف مواد
 

بخش MMT درمانگاه

مرکز درمان سوء مصرف مواد در درمانگاه شوش از تاریخ 24 / 3 / 1389 افتتاح گردیده و با پذیرش مددجویان ارجاعی از درمانگاه سرپایی بیماران مزمن بیمارستان روانپزشکی رازی و مددجویان خود معرف شروع بکار نموده است.

برای پذیرش بیماران با تأیید روانپزشک و نامه ای مبنی بر تحت درمان بودن آنان و ذکر نوع بیماری، داروهای مصرفی، تعداد بستری و مهر و امضای روانپزشک درمانگاه و یکی از افراد خانواده )والدین، همسر یا فرزند بالغ بالای 18 سال) تشکیل پرونده انجام می گردد.

مددجویان بعد از آگاهی از شرایط معالجه ( حضور و دریافت روزانه دارو در مرکز به مدت سه ماه و همکاری کامل با تیم درمان، توان بخشی و پیگیری و شرایط پرداخت هزینه ) که توسط روان پرستار توضیح داده می شود، توسط پزشک ویزیت شده و بعد از انجام آزمایشات برای تعیین نوع مصرفی، تشکیل پرونده می دهند و تعهد نامه ی درمان و درمانگاه را امضاء نموده و سپس توسط روان شناس حاضر در مرکز جهت شروع درمان، اولین مرحله روان درمانی را شروع می کنند.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی