سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
تماس با درمانگاه مركز
 

آدرس: درمانگاه روانپزشکی رازی واقع در خیابان شوش شرقی _ نرسیده به خیابان ارج _ جنب پلیس+ 10 

شماره تلفن  : 55310888

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی