سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
مديريت
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

سرپرست مدیریت : جعفر سالاری

ارتباط با مدیریت بیمارستان : 2-33401231

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی