سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
رئیس امور اداری
 

 

رئیس امور اداری: محمدرضا موران

شرح وظایف

1- مدیریت نیروی انسانی.

2- مدیریت گردش مکاتبات اداری.

مرکز روانپزشکی رازی دارای بیش از 1000 نفر نیروی انسانی شامل هیأت علمی، رسمی، آزمایشی، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی می‌باشد که در دو گروه بزرگ درمانی و پشتیبانی طبقه بندی می‌شود تعداد زیاد متخصصین و تحصیل کرده‌های شاغل این مرکز که شاید از یک سازمان ستادی بزرگ مانند استانداری نیز بیشتر باشد، اهمیت مدیریت این حوزه را دوچندان می‌نماید در حوزه نیروی انسانی این اداره با کمک همکاران و کارشناسان با تجربه واحد کارگزینی (صدور احکام، ارزشیابی، طبقه بندی مشاغل، بازنشستگی، رفاه و ...) از ابتدای ورود کارمندان به بیمارستان تا زمان بازنشستگی و حتی پس از بازنشستگی در کنار همکاران بوده و آنها را جهت طی مراحل مختلف اداری (کارمندیابی، جذب، بکارگیری، استخدام، آموزش، توانمندسازی، ارتقاء، بازنشستگی و خروج از خدمت و ...) راهنمایی و یاری می‌نماید. همچنین این اداره در حوزه مدیریت مکاتبات اداری با کمک همکاران مجرب و رازدار واحد دبیرخانه و بایگانی، کلیه ورود و خروج‌های مکاتبات اداری را ثبت و کنترل و ارزیابی می‌نماید.

مهمترین فعالیت و خدمات این اداره در سال‌های اخیرعبارتست از،

1- مکانیزه کردن فعالیت واحدهای مختلف کارگزینی و دبیرخانه و تلاش در جهت استفاده حداقل از کاغذ

2- ساماندهی و کدگذاری بایگانی اداری و احیای بایگانی راکد (پرونده‌های کارکنان بازنشسته) به نحوی که دسترسی به اطلاعات اداری کارکنان شاغل و بازنشسته در حداقل زمان ممکن امکان پذیر می‌باشد.ضمنا بایگانی راکد دارای اطلاعات ارزشمند قدیمی است که حفظ و نگهداری آن بسیار با اهمیت بوده و به عنوان اسناد تاریخی مرکز می‌باشد.

3- برقراری فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته در احکام حقوقی و در ادامه برخورداری همکاران از تعجیل در ارتقاء رتبه و طبقه.

 

 

  شماره تلفن : 33401606 

پست الكنرونيكي : ah.1217@yahoo.com

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی