سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
مدیر آموزش و توانمندسازی کارکنان
 

                                                                                                                                                                                                                  مدیر آموزش و توانمند سازی کارکنان : عباسعلی زند                                                              

 

1. برنامه ­ریزی کارگاه­های آموزشی ماهانه

2. تنظیم قرارداد با مدرسین دوره­های آموزشی

3. هماهنگی با رابطین آموزشی گروه­های مختلف بیمارستان

4. نظارت بر تکمیل طرح درس دوره ­های آموزشی توسط اساتید و مدرسین

5. ارزیابی دوره­ های آموزشی برگزار شده

6. تهیه برگه حضور و غیاب و نظارت بر اجرای دوره­ های آموزشی

7. همکاری با مدرسین و اساتید در تهیه سوالات پیش ­آزمون و پس­ آزمون دوره­ های آموزشی و برگزاری آن

8. بررسی شناسنامه آموزشی کارکنان

9. تهیه اقلام مورد نیاز جهت برگزاری دوره ­های آموزشی

10. بررسی دوره ­های آموزشی درخواستی گروه­های مختلف بیمارستان

11. ثبت کارگاه­ها و دوره­ های آموزشی در سامانه آموزش مداوم

12. نیازسنجی آموزشی سالیانه و تهیه pdp بر اساس نیازسنجی­های انجام شده

13. تنظیم قرارداد‌های دانشگاه‌های جهت کارورزی دانشجویان

14. پیگیری پرداخت هزینه کارورزی

15. تجهیز وسایل مورد نیاز برای واحد آموزش

16.انجام و نظارت بر سایر امور محوله از طرف معاونت آموزشی مرکز

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی