سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
کارشناس آموزش ضمن خدمت
 

آقای محسن عابدی

ثبت گواهی­های آموزشی کارکنان در شناسنامه آموزشی ایشان

صدور شناسنامه ­های آموزشی ویژه ارتقاء کارکنان

 همکاری در برگزاری دوره­ ها و کلاس­های آموزشی

 همکاری در برگزاری آزمون­های دوره­ های آموزشی

پیگیری مشخصات دوره ­ها و کلاس­های برگزار شده برای پرسنل از دبیرخانه بیمارستان

دریافت استعلام و ثبت گواهی­ های آموزشی ارائه شده از طرف کارکنان

 ثبت نام شرکت کنندگان در کلاس­های پزشکان و رزیدنت­ها

 پیگیری مراحل ثبت نام

 برطرف کردن ایرادات فنی مربوط به سالن چهاردهی (برگزاری سخنرانی­ها و کلاس­ها)

 فراهم ­آوری مقدمات برگزاری و ثبت نام شرکت کنندگان در سخنرانی­ها، ارائه موردی، ژورنال پیوست

 صدور گواهی‌های آموزشی برای کارکنان شرکتی شاغل در مرکز

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی