جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩
فرم ها و آئین نامه ها و و راهنماها
 

فرم های پژوهشی

فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه

فرم جدید پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشگاه

فرم تاییدیه طرح تحقیقات / پایان نامه در شورای پژوهشی گروه

فرم گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

فرم خلاصه پایان کار طرح تحقیقاتی

نمونه فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

فرم های مربوط به دانش پژوهی

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی