***مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی مقدم شما را گرامی داشته و خشنودی شما اولویت نخست ماست و کارکنان این مرکز خود را مفتخر بلکه متعهد به خدمت صادقانه به شما مراجعین محترم دانسته و ایمان دارند رضای خالق به رضای مخلوق است *** حلول ماه رحمت و برکات و فیوضات الهی بر مسلمانان مبارک باد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > آیین نامه ها و راهنمای پژوهشی > آیین نامه شرکت در همایش های خرج از کشور اعضا هیات علمی 
جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

آخرین اخبار
 ٠٩:٩ - 1399/12/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی مرکز؛
رئیس مرکز روانپزشکی رازی در سالروز « مددکار»، از خدمات مددکاران همکار تقدیر کرد
دکتر رضا دانشمند رئیس مرکز روانپزشکی رازی، با انتشار پیام، ولادت حضرت علی (ع) و روز« مددکار» را به مددکاران همکار در این مرکز آموزشی و درمانی، تبریک گفته و از خدمت رسانی آنان به بیماران اعصاب و روان تشکر و قدردانی کرد.
 ١٠:٤١ - 1399/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دیدار صمیمی رئیس مرکز روانپزشکی رازی با مهندسین شاغل در این مرکز
ولادت امام محمد تقی علیه السلام (جوادالائمه)گرامی باد
انواع برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به مناسبت ایام دهه فجر در مرکز روانپزشکی رازی برگزار شد
 

 

 

آئین نامه شرکت در همایش های علمی خارج از کشوراعضای هیات علمی مقدمه

به منظور گسترش تبادلات علمی بین المللی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه بهزیستی و توانبخشی )که در این آئین نامه «دانشگاه » نامیده میشود( متقاضیان واجد شرایط این آئین نامه میتوانند با استفاده از تسهیلات مقرر در همایشهای علمی بینالمللی )که در این آئیننامه «همایش» نامیده میشود( شرکت نمایند. 

مواد آیین نامه:

 ماده 1 شرایط و چگونگی شرکت در همایش:  

1-1- اعضای هیئت علمی رسمی شاغل و بازنشسته دانشگاه محققین غیر عضو هیئت علمی شاغل در دانشگاه، دانشجویان دوره دکتری تخصصی) Ph.D(  و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و نیز دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی )به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه( در صورت احراز شرایط مربوطه و با رعایت مقررات مندرج در این آئین نامه میتوانند در همایش های علمی خارج از کشور شرکت نمایند.

2-1- مدت زمان شرکت حداکثر ده روز خواهد بود.

3-1- متقاضی می بایست آشنایی کافی به زبان همایش علمی بنا به تشخیص دانشگاه داشته باشد.

4-1- موضوع همایش می بایست بنا به تشخیص دانشگاه با مسئولیت، فعالیت و یا تخصص متقاضی مرتبط باشد.

5-1- امور مربوط به بانک، صدور بلیط و گذرنامه با امضاء رئیس دانشگاه انجام می پذیرد.

6-1- درمورد افرادی که بنا به تعهدات خدمتی ممنوعیت خروج از کشور دارند، کلیه مراحل مربوط به اخذ تعهد، به عهده دانشگاه خواهد بود؛ که بایستی مدارک تکمیل شده را جهت کسب مجوز از اداره گذرنامه به حوزه بین الملل دانشگاه ارسال دارند.

7-1- درمورد اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه در صورت احراز شرایط وجود اعتبار از طریق معاونت تحقیقات و فناوری، بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.

8-1- مقاله تحقیقاتی محققین شاغل در دانشگاه ،در معاونت تحقیقات و فناوری بررسی و در صورت تصویب، جهت تصمیم نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال خواهد شد.

  ماده 2 تعداد دفعات مجاز شرکت در همایش: 

1-2- اعضاء هیئت علمی فقط یکبار در سال

2-2- اعضاء هیئت علمی و محققینی که موفق به اخذ جایزه جشنواره رازی یا خوارزمی گردیدهاند و نیز اساتید نمونه که هر ساله توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفی می گردند، تا دو سال متوالی حداکثر دو بار در سال 3-2- اعضاء هیات علمی بازنشسته فقط هر دو سال یکبار

4-2- محققین غیر عضو هیئت علمی شاغل در دانشگاه، در صورت وجود اعتبار و تهیه و ارائه مقاله تحقیقاتی مصوب، هر سه سال یکبار و در صورت اخذ جایزه جشنوارههای رازی یا خوارزمی یکبار در سال تا دو سال متوالی. 

5-2- دانشجویان دوره دکتری تخصصی )Ph.D( و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و نیز دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی )به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه( به شرط احراز سایر شرایط مربوطه در این آئین نامه، در طول دوره تحصیل خود در صورت وجود اعتبار فقط یکبار می توانند با استفاده از تسهیلات مندرج در این آئین نامه به پیشنهاد دانشگاه در همایش شرکت نمایند.

6-2- هر سال یک نفر از دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه )به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه( میتواند در همایش شرکت نمایند. 

 ماده 3 مراحل اجرائی شرکت در همایش: 

1-3- متقاضی میبایست درخواست خود همراه با فرم ثبت نام در همایش و پذیرش مقاله را به واحد بین الملل دانشگاه تسلیم نماید.

2-3- حق ثبت نام اعضای هیئت علمی از سهمیه ارزی سالیانه متقاضیان کسر خواهد شد مشروط بر آنکه حداکثر از میزان سقف سهمیه ارزی هر عضو هیات علمی در سال تجاوز ننماید.

3-3- ارسال هزینه ثبت نام قبل از سفر، برای شرکت در همایش با تایید دانشگاه مربوطه امکان پذیر است.

4-3- پیش پرداخت جهت رزرو محل اقامت شرکت کننده در همایش )قبل از سفر( با تایید رئیس دانشگاه امکان پذیر است. بدیهی است مبلغ پرداختی از میزان مجاز که توسط بانک مرکزی برای مدت مسافرت تخصیص مییابد، کسر خواهد شد.

5-3- تامین هزینه بلیط )به ریال( طبق ضوابط مصوب هیئت وزیران میباشد.

6-3- لازم است گزارش علمی سفر )بازخورد شرکت در همایش(، حداکثر دو ماه پس از مراجعت، به معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه ارسال گردد.

7-3- حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ،طی بولتنی، گزارشات علمی سفرها را جهت استفاده سایر اعضاء هیات علمی و محققین منتشر خواهد نمود.

  ماده 4 شرایط تامین هزینه سفر

1-4- تامین 100% هزینه ارائه سخنرانی جامع به صورت مدعو، به عهده دانشگاه خواهد بود.

2-4- تامین 100% هزینه ارائه مقاله به صورت سخنرانی که در ISI به صورت proceeding ایندکس شده باشد ،به عهده دانشگاه خواهد بود.

3-4- تامین 70% هزینه ارائه مقاله به صورت سخنرانی که در ISI به صورت abstract meeting ایندکس شده باشد، به عهده دانشگاه خواهد بود.

4-4- تامین 70% هزینه ارائه مقاله به صورت پوستر که در ISI به صورت proceeding ایندکس شده باشد، به عهده دانشگاه خواهد بود.

5-4- تامین 40% هزینه ارائه مقاله به صورت سخنرانی، به عهده دانشگاه خواهد بود.

6-4- تامین 20% هزینه ارائه مقاله به صورت پوستر که در ISI به صورت abstract meeting ایندکس شده باشد ،به عهده دانشگاه خواهد بود.

7-4- به مواردی غیر از موارد مذکور هزینهای از سوی دانشگاه تعلق نخواهد گرفت.

8-4- چنانچه متقاضی به هر دلیلی موفق به شرکت در همایش نگردد میبایست نسبت به استرداد ارز دریافتی اقدام نماید.

 9-4- میزان ارز متعلقه روزانه بر مبنای مصوبات مربوطه تعیین میگردد که شامل هزینه اقامت، غذا و سایر مخارج روزانه میباشد.

تبصره: انجام کلیه مراحل اجرایی از طریق واحد بین الملل دانشگاه و تایید نهایی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری خواهد بود.

  این آئین نامه در 4 ماده و 30 بند در تاریخ 10/3/1394 در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید.