صفحه اصلي > مراجعان > راهنمای مراجعان 
 

 

 

 

 

 

پذیرش بیماران در بیمارستان روانپزشکی رازی


   بيماراني كه براي بار نخست مراجعه مي فرمايند بايستي به اورژانس مركز روانپزشكي رازي مراجعه نمايند.

( آدرس اورژانس:شهرري – بلوار شهيد رستگار (امين آباد)  - اورژانس مركز روانپزشكي رازي )

 فرايند پذيرش بيماران

1- بيماراني كه سابقه بستري ندارند:

  •  بصورت سرپايي رسيدگي شده و مرخص مي گردند.
  •  در بخش اورژانس بستري گرديده و بعد از كنترل علائم از اورژانس مرخص مي گردند.
  •  نياز به بستري داشته و از اورژانس به بخشهاي آموزشي فعال منتقل مي گردند.

 2-  بيماراني كه سابقه بستري دارند:

               مي بايست به درمانگاه روانپزشكي رازي واقع در خيابان شوش ايستگاه تيردوقلو مراجعه نموده بعد از معاينه روانپزشك

  •     بصورت سرپايي دارو گرفته و مرخص مي شوند
  •     دستور بستري توسط پزشك معالج صادر شده و بيمار به بيمارستان جهت بستري ارجاع داده مي شود.

             توجه

          جهت بستري شدن همراه داشتن كارت شناسايي معتبر بيمار و در صورت بيمه بودن بيمار دفترچه بيمه الزامي مي باشد.  فرآیند پذیرش سرپایی:


 

 

فرآیند پذیرش در شرایط کرونایی:


 

 

فرآیند پذیرش بیماران بستری:


 

 

فرآیند ترخیص:


 

 

فرآیند ترخیص بیمار سرپایی:

 


   دانلود فایل : الزامات ملاقات در مرکز روانپزشکی رازی.pdf           حجم فایل 416 KB
   دانلود فایل : لیست تعرفه 1401.pdf           حجم فایل 405 KB
   دانلود فایل : کتابچه فرآیندهای بیمارستانی.pdf           حجم فایل 4188 KB
   دانلود فایل : کتابچه آموزش به بیمار.pdf           حجم فایل 2857 KB
   دانلود فایل : کتابچه آموزش به خانواده.pdf           حجم فایل 2955 KB
   دانلود فایل : کتابچه راهنمای خدمات بیمارستان.pdf           حجم فایل 8229 KB
   دانلود فایل : مراکز نگهداری بیماران روان.pdf           حجم فایل 1153 KB
   دانلود فایل : پوستر شناسایی پوشش کارکنان.png           حجم فایل 4322 KB
   دانلود فایل : بيمارستان هاي معين طرف قرارداد .pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود فایل : بيمه هاي طرف قرارداد.pdf           حجم فایل 115 KB