آخرین اخبار

فصل نامه

راهنمای مراجعین و بیمه های مورد پذیرش

توانبخشی از راه دور

جهت دریافت خدمات توانبخشی از راه دور مرکز، زمان مورد نظر خود را از طریق درگاه زیر مشخص کنید

کارگاههای توانبخشی

کارگاههای توانبخشی، فعالیت های هنری و صنایع دستی مختص بیماران روان بستری بیمارستان ست که تحت نظر کاردرمان ها در کارگاهها انجام میگیرد.

کارگاههای توانبخشی مرکز شامل کارگاههای زیر هستند.

خیاطی
سفالگری
موسیقی
جوراب بافی
نقاشی
شمع سازی
قالی بافی
معرق
بافندگی
تئاتر
عروسک سازی
حصیر بافی